yr adar

Dw i'n falch iawn fy mod i ddim yn credu yn argoelion ddrwg. Ddoe, ehedodd dau o adar yn fy ffenest. Dim un. Dau. Mae adar wedi hedfan yn fy ffenest cyn ddoe, ond bob amser maen nhw wedi goroesi. Yn affodus, mae dau 'ma wedi marw. Mi glywais i "THWMP!", edrychais i i'r chwith, a welais i aderyn sy'n syrthio i'r daear, gwaed yn y ffenest. Mi es i allan i edrych ar yr aderyn a roedd hi'n dal i fyw, ond yn marw.** A dw i wedi cyffroi iawn.

Maen amlwg efo teitl fy mlog, dw i'n siwr, fy mod i'n hoffi adar yn fawr iawn. I fi, mae adar yn symboleiddio fy nghysylltiad i Gymru. Ddarllenais i y Mabinogion a hoffais i yn fawr iawn storïau Rhiannon ac caniau ei hadar hudol hi. Dw i'n dysgu Cymraeg achos ddarlenais i'r storïau 'ma.

Mi es i tu mewn a criais i. Ar ol hanner awr, mi es i allan eto a welais i yr ail aderyn, yn marw eisoes. Roedd yr aderyn cynta' wedi marw hefyd. Dw i'n meddwl ei oedd nhw erlid ei gilydd a welon nhw ddim y ffenest. Efo padell lwch a trywel, mi symudais i nhw i'r coed nesa' i fy dy.

Dw i'n teimlo'n well heddi'. Maen nhw'n dweud bod adar yn hedfan yn ffenestri ydy argoel ddrwg, argoel o marwolaeth. Dw i ddim yn credu hwn. Teimlais i yn ddiweddar fy mod i ddim yn meddwl am creaduriaid eraill, fy mod i ddim yn gofalu. Ond mae'r ffaith fy oedd i'n crio ddoe yn profi i fi fy mod i'n gofalu yn fawr iawn. Mae hi'n trueni mae dau aderyn wedi marw, ond dw i'n falch i gwybod y ffaith 'ma.


** Diolch, Neil.

wps

Mae Susan wedi ffeindio fy mlog. Heh, wel, fy mlog LiveJournal, ond mae dolen yno felly mae hi gallu dod yma. Dydy hi ddim yn grac; mae hi wedi gwenu o glist i glist. Mi dweddod hi: "So, I was Googling my name and I came across this blog and I said, 'This looks like Welsh.'" Mi aswiriais i i hi fy mod i'n ddim yn dweud rhybeth ddrug amdani hi. Mae'n amlwg, dw i'n siwr, fy mod i'n parchu hi yn fawr iawn.

Ond...dw i'n Googled fy mlog a ffeindiais i hen blog fy oedd i'n cadw pan roeddwn i yn Indiana ym 2002-2003. Mae'r blog yno yn swilio. Wel, dydy llawer o dolenni i cofnodi bod crybwyll Susan ddim yn gweithio (yn affoddus, i dweud y gwir, achos dw i wedi eisiau darllen nhw), ond mae un cofnod am y dydd fy oedd i'n dweud wrthi hi fy oedd i'n gadael yr adran wedi goroesi. **

So Susan, if you're reading this, welcome. I will be happy to translate anything, just email and ask. Or you can wait and I'm sure it'll end up in a research study one day... ;)

**About the day I told her I was leaving the department, dw i eisiau dweud.

rhybudd: mae'r cofnod yma yn cynnwys crappy cymraeg

Wel, doeddwn i ddim yn cael y dau gwaith fy oedd i'n ymgesio y wythnos diwetha'. Dw i wedi ymgesio am dau gwaith eraill, ond dw i ddim yn siwr fy fydd i'n cyflogi.* 'Sgen i ddim hyder o gwbl ar hyn o bryd. Ond mae gen i gobaith.

Ddoe cysgais i dryw'r dydd. Oedd e'n bwrw glaw a dywyll, a dw i wedi teimlo'n drist. Ond am saith o'r gloch neithiwr, dw i wedi teimlo'n well. Heddiw dw i'n teimlo'n gret; dw i wedi astudio am y GRE, dw i wedi lanhau'r tŷ, a mi fyddwn i darllen erthgylau diddorol y prynhawn 'ma. Mae'n heulog a braf.

Yn bennaf, dw i'n ceisio bod yn ffyddiog a cadw brysur. Mi dwedais i hwn i Susan a atebodd hi, "You can do a research study!" Chwerddais i ar y pryd, ond rwan mae gen i syniad. Felly dw i'n darllen a meddwl am y syniad 'ma. Efallai mi fydd hi'n sori ei oedd hi'n awgrymu o.** Ond dw i wrth fy modd efo syniadau ymchwil, felly dw i'n hapus.

Iawn, mae'r pobl bod siarad Cymraeg yn rhgl wedi dioddef yn ddigon. Hwyl!


* Waw, fy Gymaeg ydy "crap" heddiw. Mae flin 'da fi!
** She may be sorry she suggested it, dwi'n ceisio dweud.

ydw i'n siarad lol?

Dw i'n ysgrifennu fy purpose statement a mae rhaid i mi siarad am fy diddodebau ymchwil. Meddyliais i am mhrofiadau siarad Cymraeg ar y we a darllenais i llawer o erthyglau am blogs, y multilingual Internet (yn gyffredinol a Cymraeg yn bendant), ac am dulliau ymchwil, a dyma'r fy syniadau. Mae hwn drafft cynta'; ydi o'n gwneud synnwyr?*

(Dw i wedi newid geirau eraill ers postio ("posting," dim "mailing") hwn ddoe. Dw i ddim yn siwr os mae hwn yn eglurach. Ond mae'r rhain jyst syniadau dechreuol; fyddan nwh'n newid ar ol mwy o ddarllen a mwy o astudiaeth.)

Broadly, I am interested in the use of communication in the creation, evolution, and control of online social spaces. With regards to the multilingual Internet generally, and Welsh specifically, I want to investigate ways to create spaces where Welsh speakers can communicate in the language without external factors (such as non-Welsh speakers or an assumption that English is more prestigious) shifting the space to being predominantly English speaking. My personal use of web logs to learn Welsh has led me to examine their possibilities in the realization of this goal. Current research suggests that web logs enable users to maintain greater control of their online spaces while still enjoying social interactions. Drawing from these claims, I want to examine the methods available for Welsh speakers to create and control web logs to foster the use of their language, and examine if the social interactions in which they engage could help create a critical mass of speakers willing and able to communicate in Welsh online. As I become more adept at Welsh, I also want to study how users communicate their cultural identities as Welsh speakers online. ** Qualitative research methods, especially ethnography, will be important tools in investigating these questions. I plan to combine traditional ethnographic methods like longitudinal analysis and participant/observation with newer, more web-based approaches like computer-mediated discourse analysis and content analysis for the web.


* Diolch, Rhys.
** Does dim rhaid i mi gwybod sut fyddwn i astudio hwn ar hyn o bryd, diolch byth, ond mae gen i syniadau...

ach y fi!

Mae llygoden llwyd arall yn fy nghŷ. Dw i'n siwr fydd Stevie yn dal o, ond mae'n dwl. Dwi ddim yn byw yn y gwlad! Oes, mae gen i coed yma, ond dw i ddim yn ddeall sut mae'r llygod 'ma mynd i mewn y tŷ. Dw i ddim yn cadw y drwsiau yn agor.

Wel, mae'r llygoden llwyd 'ma yn twpach na'r llygoden llwyd cynta'. Fydd Stevie yn lladd o yn fuan, dw i'n gwybod. Ond fyddwn i'n alw fy perchennog heddiw. Dw i'n wedi blino am llygod llwyd!

symuda ymlaen... (:

OK, dim really, ond dw i'n gwybod bod y cofnod 'ma ydy tipyn o flaengar am fy medr Cymraeg. Mae'n jyst, wel, dwi'n drysu am pethau yn fy bywyd a dw i'n meddwl bod ysgrifennu yn Gymraeg i helpu fi i ffeindio'r geirau cywir.

Ddoe, mi es i i weld fy ffrind a chynghorwr Susan. Mi ymweldais i a'i dosbarth hi a wedyn mi helpais i hi yn ei swyddfa. Mi teimlais i ychydig ofnus achos mae Susan yng nghadair olwyn a roeddwn i erioed gweld hi fel hwn. Yn ffodus, doeddwn i ddim yn teimlo'n "freaked out" i weld hi; mae hi yr un person fy oedd i'n nabod dair blynedd yn ol (cyn y gadair olwyn). A dweud y gwir, dw i'n teimlo mwy o falch a hi; person positif iawn ydy hi, a mae gynni hi'r medr i gorchymyn yr ystyriaeth o pobl jyst yn siarad.

Mae'n jyst, wel, dw i'n teimlo'n mor "tongue-tied" pan dw i'n agos i hi a dw i'n ceisio i siarad am fy diddordebau ymchwil. Dw i ddim yn gallu siarad yn eglur; dw i'n teimlo fy mod i'n siarad lol. Dim achos mae Susan yn dweud neu gwneud unrhybeth. 'Sgen i ddim ymddiried yn fi fy hunan neu yn fy medrau.

Mae o blinder. Mae gan Susan ffydd yndda i; pam 'sgen i ddim yr unig ffydd yn fi fy hun? Fel dwedodd Mulder o'r rhaglen X-Files: "Dw i eisiau credu." Doedd rhaid i mi gwybod beth mi fyddwn i astudio yn yr ysgol rwan. Mae neb yn hoffi person heb ymddiried. Mi fasai fo'n bod yn blinedig, dw i'n meddwl, i cael ffydd mewn person heb ymddiried. A dw i ddim yn eisiau angen cymeradwyaeth allanol drwy'r amser.

Wel, dim ots. Dw i'n teimlo'n well nawr. Roeddwn i'n blino ddoe hefyd, a roedd Susan a fi mewn brys i gadael pan roedden ni'n siarad am fy diddordebau. Fydd rhaid i mi teimlo mwy o hyderus. Os mae Susan yn meddwl fy mod i'n person gwych, dw i'n gallu hefyd.

croeso...


i mlog newydd. Mi symudais i mlog achos mae'r blogiau Cymraeg eraill yma. Dw i ddim yn gwybod pam, ond dw i esiau bod yn yr "in-crowd."

Mae'r blog yma "work in progress." Rhaid i mi trwsio pethau eraill dros y dyddiau nesa'. Er enghraifft, dw i eisiau meddwl am rhywbeth arabus yn Gymraeg i ysgrefennu dan y teitl blog. Mi fyddwn i'n meddwl am pethau eraill, dw i'n siwr...

Iawn, 'sgen i ddim rhywbeth i dweud ar hyn o bryd. Ond, dyma'r llun i nghath, Stevie (y heliwr llygoden llwyd). Mi enwais i hi ar ol Stevie Nicks (o'r band Fleetwood Mac), y person yn y llun y tu ol fy nghath fach.