dw i'n dymuno ei fod o'n dydd gwener, ond...

Sgen i ddim y fersiwn Cymraeg Microsoft Word, ond roeddwn i'n teipio'r gair "Dydd" mewn dogfen am fy tiwtor ac cynhigiodd Word mewnosodiad yn awtomatig "Dydd Gwener." Trueni mae'n Dydd Mawrth, ond gwych beth bynnag...

ie, gwallt gosod ydy e...Dyma llun fi. Dw i'n hoffi y gwallt gosod 'ma, ond dw i ddim yn gallu gwisgo e yn fawr achos mae'n rhy wyntog yn Indiana.

Roeddwn i eisiau llifo fy ngwallt coch injan tan, ond roedd yr ardduliwr yn freaking out. "You're hair will melt!" mynnodd hi. Ie, reit. Felly, mae gen i y gwallt gosod 'ma neu Manic Panic Glam Strips yn unig, yn anffodus...

(Mae fy ngwallt cywir yn ddu efo ychydig o lwydd. Llwyd! Dw i'n ddau ddeg wyth oed, a mae gen i wallt llwyd yn barod. Diolch i'r Duwies am Clairol Hydrience rhif 52!