taith i'r Indianapolis 500

Dw i'n sgrifennu llawer am IndyCar ar hyn o bryd dw i'n gwybod, ond dydy'r blog 'ma ddim yn dyfod "Blog yr IndyCar" yn unig, dw i'n addo! Ond, mi es i i'r Indianapolis 500 ym mis Mai efo fy nheulu, felly dw i eisiau eich dangos chi rhai o luniau.

Yn gytaf, fi, fy mam, a fy llystad. Doedd fy mam a fy llystad ddim yn ffaniau IndyCar cyn y ras, ond fy llystad "got into it":Slogan yr Indy 500 ydy "The Greatest Spectacle in Racing," a o'n i'n gallu ddeall pam ar ol weld y golygfa. O'n i'n eistedd y tu ol y "pits". Dyma'r golygfa cyn y ras:Sef, eisteddais i tu ol pit Milka Duno, gyrrwr o Venezuela. Nawr te, rhaid i chi gwybod: Dw i'n casau Milka! Oce, mae "casau" yn gair rhy gryf, ond dw i ddim yn meddwl ei bod hi'n gyrrwr da neu haeddiannol. Ond mi wnaeth hi ymgymhwyso, felly, beth wyt ti'n gallu gwneud?

Eniwe, a dweud y gwir, dw i ddim yn ystyried bod Indycar yn chwarae americanaidd. Mae NASCAR yn americanaidd, wrth gwrs (typyn o 'red neck' dw i'n meddwl ond...), ond dw i ddim yn meddwl bod Indy yn americanaidd achos mae'r gyrryr yn dod o dros y byd. Ar hyn o bryd, y gyrryr "Top 5" yn dod o Zealand Newydd, Awstralia, Brasil, a Lloegr; y gyrrwr Americanwr cyntaf ar y rhestr ydy Danica Patrick yn y chweched lle. Ond mae'r Indy 500 yn digwydd dros y penwythnos "Memorial Day", gwyl i cofio hen law y rhyfeloedd. Felly roedd llawer o milwyr yno, ac cyn y ras, gorymdeithon nhw:Yn ystod y ras, roedd fy mam a fi yn ceisio tynnu lluniau o'r ceir. Ei luniau hi ydy'n aneglurder, ond o'n i'n gallu tynnu lluniau da o'r ceir Danica Patrick a Marco Andretti:

Roedd llawer o damweiniau eleni, efallai achos roedd llawer o "rookies" yn y ras. Felly roedd y ras yn bron pump awr, dw i'n meddwl. Y damwain drista oedd pan chwalodd Tony Kanaan (y gyrrwr a oeddwn i eisiau ei enill) ar ol tywys y ras. ): O'n i'n mor drist, ac ar ol hyn, doeddwn i ddim yn gwybod pwy llonni am (er, who to cheer for). Dyma'r damwain (yn Almaeneg, dw i'n meddwl):A dyma'r adladd:::sniff::

Eniwe, i wneud cofnod rhy hir yn fyrach, ennillod Scott Dixon y ras, a cafodd Vitor Meira yr ail lle. Mi ges i amser dda, a mi fydda i'n mynd yn ol y flwydden nesa efo fy ewythr. Ie, a rwan dw i'n addo fy mod i ddim yn postio am IndyCar am fis...ti'n gwybod, oni mae Danica yn ennill eto neu rhywbeth fel hwn... :P

gwyyyych


Hanes--eto! Ddoe, ennillodd Ana Beatriz y ras "Indy Lights" yn Nashville, Tennessee. Hi ydy'r wraig gyntaf i ennill ras Indy Lights; Indy Lights ydy'r cynghrair datblygiadol IndyCar. Ac annhebyg pan ennillodd Danica ym mis Ebrill, enillodd Bia efo gyriad arddechog. Dim strategaeth tanwydd. Jyst, "Eat my dust, boys."

Roeddwn i'n gweiddi, wrth gwrs. A dweud y gwir, weithiau doeddwn i ddim yn gallu gwilio'r ras, achos roedd ofn arna i y basai hi'n chwalu. Dw i'n teimlo fy mod i'n jinx i fy hoff gyrwyr weithiau. Ennillodd Danica pan mi syrthiais i i gysgu yng nghanol y ras, a ennillodd Tony Kanaan panwelais i mo'r ras achos oedd fy hediad o Ffrainc yn hwyr.

Y ras IndyCar? Wel, well i mi beidio siarad am hwnna, heblaw dweud hwn: "Haeddoch chi ddim ennill, Dixie. A chi chwaith, Weldie..." :P Weithiau, dw i'n casau'r glaw. ):

dim teitl

Dw i wedi casglu data am fy ngwaith ymchwil nesa'. Dw i ddim yn gallu dweud wrthoch chi am y prosiect ar hyn o bryd, ond mae'n enteilio'r cyfieithiad o 143 o flogiau. Ach y fi! Wel, mae'n iawn, achos dw i'n siwr i ddysgu'r iath rwan!

Dw i'n dysgu'r iath efo'r llyfr "Teach Yourself Welsh" ar hyn o bryd. Mae'n dda, ond hefyd mae'n anodd i mi dysgu ieithoedd trwy llyfrau ar fy mhen fy hun. Sgen i ddim llywddiant pan rhaid i mi dysgu ar gof llawer o ffurfdroadau'r berfau heb cyd-destun. (Mae hwn y rheswm pam ennillais i "B+" yn fy dosbarth Portiwgaleg, dw i'n credu...)

Dw i'n trio gwylio S4C hefyd, ond y bore 'ma roedd rhaglen am blant a roedden nhw dweud: "Clap, clap, clap, STOP!" Ie, dw i'n deall hwnna, diolch. :P Wel, mae gen i 'Ralio' dw i'n tybio...