ychydig o bethau

Mae gen i ychydig o bethau i dweud, ond dw i ddim eisiau ysgrifennu yn paragraffau hir. Felly, mi fyddwn i ysgrifennu fel Chris: yn bullet points.

~ Dwi'n hoffi S4C ar y we. Dwi'n edrych a'r rhaglenni "Taith yr Iath" a "Cowbois ac Injuns." Hefyd, dyna rhaglen ble mae pobl enwog yn Gymru yn darllen storiau o blant. Dwi gallu deall y rhaglen 'ma yn dda!

~ Dwi eisiau mynd i'r Cwrs Cymraeg yn New York yr haf nesaf. Mae rhaid i mi arbed fy arian!

~ O'r diwedd, mae gen i gwaith! Wel, mae'n gwaith dros dro, o yfory i'r canol mis Rhagfyr, ond dim ots i fi. Gwaith data entry ydy o.

~ Pan dw i wedi edrych ar "Taith yr Iath", dw i wedi dychmygu o ble yn Gymru mae'r pobl yn dod. Mi dychmygais i'r gogledd o Gymru am y cyflwynydd (Gwyneth Glyn), a roeddwn i yn iawn. Dw i ddim yn siwr os mi roeddwn i yn iawn am y pobl eraill. Ond, mae'n arwydd i mi fy mod i'n dysgu Cymraeg, felly dwi'n hapus. Wrth gwrs, mi taswn i ddeall mwy o geirau gyflawnedig, mi faswn i yn hapusach...

Iawn, dw i wedi gorffen. Hwyl fawr, pobl!

mae'n swyddogol

Dw i'n sefyll y GRE ym mis. 11ed o Dachwedd. Eep.

Mi fyddwn i'n barod. Dw i'n astudio, a dw i'n dysgu. Mae'n doniol, dw i'n cofio gwneud y mathemateg 'ma yn yr ysgol, ond dw i ddim yn cofio sut gwneud y problemau. Wel, mae'n iawn: rhaid i mi ddim defnyddio'r mathemateg fy oedd i'n dysgu yn yr ysgol. :P

Ac y geirfa! Diwedd mawr... Mae gen i ffrind bod gwybod llawer o eiriau GRE; mae o'n siarad Portiwgaleg yn rhugl felly mae o'n gallu adnabod y bonion Lladinaidd. Yn anffodus (wel, dim really), mae gen i gormod o Gymraeg yn fy ymennydd i gallu adnabod y geiriau Spaeneg i helpu fi.

Wel, dim ots. Mae gen i CV nodelig (dwi'n meddwl), dau o gyhoeddiadau, a llythyrau cymeradwyaeth da. Dim ond prawf.

Felly pam dw i'n teimlo'n sal? (: