wps

Mae Susan wedi ffeindio fy mlog. Heh, wel, fy mlog LiveJournal, ond mae dolen yno felly mae hi gallu dod yma. Dydy hi ddim yn grac; mae hi wedi gwenu o glist i glist. Mi dweddod hi: "So, I was Googling my name and I came across this blog and I said, 'This looks like Welsh.'" Mi aswiriais i i hi fy mod i'n ddim yn dweud rhybeth ddrug amdani hi. Mae'n amlwg, dw i'n siwr, fy mod i'n parchu hi yn fawr iawn.

Ond...dw i'n Googled fy mlog a ffeindiais i hen blog fy oedd i'n cadw pan roeddwn i yn Indiana ym 2002-2003. Mae'r blog yno yn swilio. Wel, dydy llawer o dolenni i cofnodi bod crybwyll Susan ddim yn gweithio (yn affoddus, i dweud y gwir, achos dw i wedi eisiau darllen nhw), ond mae un cofnod am y dydd fy oedd i'n dweud wrthi hi fy oedd i'n gadael yr adran wedi goroesi. **

So Susan, if you're reading this, welcome. I will be happy to translate anything, just email and ask. Or you can wait and I'm sure it'll end up in a research study one day... ;)

**About the day I told her I was leaving the department, dw i eisiau dweud.

1 Comments:

Blogger Zoe...

prawf...dw i'n ymchwil rhybeth...

4:08 PM  

Post a Comment

<< Home