ydw i'n siarad lol?

Dw i'n ysgrifennu fy purpose statement a mae rhaid i mi siarad am fy diddodebau ymchwil. Meddyliais i am mhrofiadau siarad Cymraeg ar y we a darllenais i llawer o erthyglau am blogs, y multilingual Internet (yn gyffredinol a Cymraeg yn bendant), ac am dulliau ymchwil, a dyma'r fy syniadau. Mae hwn drafft cynta'; ydi o'n gwneud synnwyr?*

(Dw i wedi newid geirau eraill ers postio ("posting," dim "mailing") hwn ddoe. Dw i ddim yn siwr os mae hwn yn eglurach. Ond mae'r rhain jyst syniadau dechreuol; fyddan nwh'n newid ar ol mwy o ddarllen a mwy o astudiaeth.)

Broadly, I am interested in the use of communication in the creation, evolution, and control of online social spaces. With regards to the multilingual Internet generally, and Welsh specifically, I want to investigate ways to create spaces where Welsh speakers can communicate in the language without external factors (such as non-Welsh speakers or an assumption that English is more prestigious) shifting the space to being predominantly English speaking. My personal use of web logs to learn Welsh has led me to examine their possibilities in the realization of this goal. Current research suggests that web logs enable users to maintain greater control of their online spaces while still enjoying social interactions. Drawing from these claims, I want to examine the methods available for Welsh speakers to create and control web logs to foster the use of their language, and examine if the social interactions in which they engage could help create a critical mass of speakers willing and able to communicate in Welsh online. As I become more adept at Welsh, I also want to study how users communicate their cultural identities as Welsh speakers online. ** Qualitative research methods, especially ethnography, will be important tools in investigating these questions. I plan to combine traditional ethnographic methods like longitudinal analysis and participant/observation with newer, more web-based approaches like computer-mediated discourse analysis and content analysis for the web.


* Diolch, Rhys.
** Does dim rhaid i mi gwybod sut fyddwn i astudio hwn ar hyn o bryd, diolch byth, ond mae gen i syniadau...

9 Comments:

Blogger Rhys Wynne...

* "Does it make sense?", dw i'n ceisio gofyn

"Ydi o'n gwenud synwyr?" neu "Ydi e'n gwneud synwyr?" os chi'n dod o'r de. (efallai bod 2 'n' yn synwyr/synnwyr!)

Ydi mae'n gwneud synnwyr. Ond mae 2 gwestiwn gyda fi.

1. Beth wyt ti'n olygu gyda 'privileged'?

2. Gan gymeryd dy fod yn defnyddio 'privelaged' i olygu na all pobl eraill amharu (interfere) gyda'r sgwrs, byddwn i'n anghytuno mai dyna yw'r rheswm bod pobl yn blogio/sgwrsio'n Gymraeg ar y wê - mae nhw jyst yn gwenud hyn am ei fod yn naturiol.

Wedi dweud hynny, mae'n wir dweud bod byd Cymraeg ar y wê arwahan i'r byd Saesneg arwahan yn gallu golygu llai o amharu gan rhai ansensitif. Yn ffodus iawn, ychydig o sylwadau câs/twp mae blogwyr wedi ei dderbyn*, a gan fod gosodiad iaith (language setting) maes-e.com wedi ei osod ar 'Cymraeg', rhaid i chi allu darllen Cymraeg er mwyn deall sut i gofrestru yn y lle cyntaf. (Er, os ydych yn gyfarwydd gyda fformat meddalwedd phpBB mewn aith arall, gallwch wrth gwrs ddyfalu sut i'w ddefnyddio.

Yn sicr mae'n bwnc diddorol, gyda ychydig bach iawn (os o gwbwl) o waith ymchwil wedi ei wneud i ddefnydd y Gymraeg ar y wê mewn sefyllfa anffurfiol/rhwydweithio cymdeithasol.

Dwi wedi bod â diddordeb ym mhrofiad y Basgwyr (Basques), yn bennaf wedi darllen blog Saesneg y gŵr hwn:
http://www.eibar.org/blogak/luistxo/en/archive
Mae'n ysgrifennu tipyn am lleoleiddio (localisation) a blogio a thagio mewn iaith lleafrifol (minority language)

hefyd, efallai byddai diddordeb gyda ti yn rhai o fy bookmarks:
http://del.icio.us/rhyswynne
Edrych allan am tagiau fel: 'lleoleiddio', 'tagio', 'iaith', 'Rhithfro'

* dim ond un sylw cas-ish dwi wedi dderbyn, ond roedd hyn wedi i mi ymateb i bost twp am y Cymry oddi ar ei flog hiliol ef ei hun.

10:10 AM  
Blogger Zoe...

Ww, diolch, Rhys. Mae'n anodd iawn egluro hwn yn Gymraeg, ond mae'n defnyddiol hefyd. Ond fyddwn i'n cyfieithu fy syniadau, achos dw i'n siwr fy mod i'n defnyddio geirau anghywir.

>>Beth wyt ti'n olygu gyda 'privileged'?<<

Efallai dydy 'privilege' ddim y gair cywir, dw i'n sylweddoli. Dw i'n yn y proses i darganfod y geiriau gorau i egluro fy diddordebau. Dw i'n olygu dweud fy mod i'n eisiau archwilio sut creu lleoedd ar y we ble pobl yn defnyddio Cymraeg cyfartal neu cymaint a Saesneg. Mi darllenais i erthyglau bod edrych ar lleoedd ble mae'r pobl yn siarad Cymraeg a Saesneg; dros yr amser, maen nhw'n defnyddio Cymraeg yn llai na Saesneg. Un enghraifft ydy'r gwaith gan Daniel Cunliffe a Rhys Harries efo'r cymuned Pen i Ben. Dydy'r erthygl ddim ar y we yn affodus. Dw i'n meddwl bod efo blogiau, fydd Cymraeg ddim yn lleihau (wel, dw i ddim yn siwr; mae rhaid i mi astudio hwn yn empirig wrth gwrs). Mae'n anodd egluro achos dwi'n darllen a "tweaking" fy syniadau.

I admit "privileged" might not be the right word. One of the hardest things about research is finding nuetral words that clearly explain your ideas. What I mean is that I want to explore ways to create spaces online where Welsh is used equally to or more than English. Research I've read says that over time, the use of a minority language in online spaces tends to decrease while a majority language like English increases. For example, Daniel Cunliffe and Rhys Harries have a study where they looked at an online bilingual community called Pen i Ben. The community was set up specifically to promote the use of Welsh equally with English, but over time Welsh use decreased. It's a very interesting article; unfortunately it's not online though. I have a hunch (that I need to test empirically) that this decrease in the use of Welsh doesn't occur, primarily because users can control the space and the language used on that space. I know that blogs are different than message boards, but I think if we look at how Welsh speakers control these spaces to be able to use their preferred language, then maybe we could find ways to promote its use in more 'open' online spaces (where a group works together to control the space, rather than an individual).

>>Gan gymeryd dy fod yn defnyddio 'privelaged' i olygu na all pobl eraill amharu (interfere) gyda'r sgwrs, byddwn i'n anghytuno mai dyna yw'r rheswm bod pobl yn blogio/sgwrsio'n Gymraeg ar y wê - mae nhw jyst yn gwenud hyn am ei fod yn naturiol.<<

Na, dw i ddim eisiau dweud fod pobl yn sgwrsio'n Gymraeg ar y we i ddianc diaradwyr Saesneg. (: Dw i'n cytuno efo ti bod siarad yn Gymraeg ydy mynegiant naturiol. Dw i'n cesio dweud, ar y we, mae ymchil awgrymu bod y pobl yn eisiau siarad yn yr iath lleafrifol dim yn gallu, achos mae social pressures fel pobl dim yn siarad yr iath, credoau bod yr iath mwyafrifiol ydy mwy o mawreddog, etc. Mae John Paolillo wedi ysgrifennu am y pethau 'ma yn chat Usenet o Punjabi, yma.

I don't mean to say that people only communicate in Welsh online just to get away from people who might not be sensitive to it or try to stop it. I agree with you that people communicate because it's a natural way to express themselves and their identity (hence the second part of my interests, which I will do when I am a bit more fluent in Welsh). I just mean that online, in some social spaces, research has shown that people who try to use their langauge are hindered by others, either that don't speak the language or that think English should be seen as more prestigous. This comes mostly from research by John Paolillo, who looks at the use of Punjabi on a Usenet board, which I linked above.

Heh, eto, ydi o'n gweud rhyw o synnwyr o gwbl? Mae rhaid i mi meddwl sut i astudio y pethau 'ma, ond mae'r rheswm fy mod i'n mynd i'r ysgol!

Dw i ddim yn gyfarwydd iawn efo maes-e, ond efellai mi fyddwn i archwilio'r lle pan dw i'n dysgu mwy o Gymraeg. Hefyd, diolch am y dolenni; mi fyddwn i'n edrych a'r rhain. Ar hyn o bryd, mae gen i gur pen! Ond mae'n dda; os dw i'n gallu egluro fy syniadau i pobl bod siarad Cymraeg yn rhugl, dw i'n gallu egluro nhw yn Saesneg i Susan a fy pwllgor dyfodol!

3:04 PM  
Blogger Zoe...

>>I have a hunch (that I need to test empirically) that this decrease in the use of Welsh doesn't occur,<<

In blogs, should be before that comma...

3:07 PM  
Blogger a. fortis...

Wyt ti, drwy lwc, yn astudio ym mhrifysgol Bloomington? Mae athro da yno, Kevin, sy'n siarad Cymraeg yn rhugl.

1:44 PM  
Blogger Zoe...

Ydw, dwi'n mynd i astudio ym Mhrifysgol Indiana yn Bloomington. Me welais i'r wefan Kevin; mi ddylwn i anfon ato fo e-bost. Dwi'n falch i glywed ei fod o'n siarad Cymraeg yn rhugl.

2:26 PM  
Blogger Tom Parsons...

S'mae Zoe, dw i'n dilyn y dolen o'r Rhys. Felly, dw i'n ydrych ymlaen i ddarllen dy flog di!

2:27 PM  
Blogger Zoe...

Helo Tom, neis cwrdd a chi.

5:29 PM  
Anonymous Rhys...

Shwmae Zoe - erthyglau hynod o ddiddorol. Mae copi o fy mhapur gyda Daniel ar lein ond - dwi ddim yn cofio ymhle ar hyn o bryd. @n ol yn y man

Rhys Harries

10:35 AM  
Blogger neil wyn...

Falle fydd dolen hyn o ddidordeb:

http://tafarnybyd.blogspot.com/

Dwi ddim wedi llwyddo i drefnu mwy nag un sgwrs ar lein eto ( oherwydd prinder o amser a dweud y gwir), ond mae'r teclyn 'Skype' yn ymddangos i gynnig posibiliadau go iawn.

6:10 PM  

Post a Comment

<< Home