cynhadledd llwyddiannus


Dw i wedi dod yn ol o Ffrainc. Dw i'n hapus iawn i bod adre, ond mwynheais i fy ymweliad yn fawr iawn. Roedd y cynhadledd yn ardderchog; mi gyfarfydda i mwy o bobl cyfeillgar, a mi hoffan nwn fy nghyflwyniad. Mi siaradais i ychydyg o Gymraeg yn ystod fy nghyflwyniad hefyd! Roedd mwy o bobl yn holi i mi "Do you have Welsh ancestry?" neu "How did you get interested in Welsh?"

O'n i'n gwisgo sgert plad goch, a dweddodd y pobl: "You're wearing a Scottish tartan while talking about Welsh?!" Ie, mae rhaid i mi prynu skert fel hwn am y cynhadledd nesa! (:

Mae'n amlwg o'r llun uwchben, ond mi gwrddais i a Daniel, yn ol cyfnewid 350 o e-bostiau dros 9 mis.

Meddyliau fach am Ffrainc:

- Mae'r wlad yn hyfryd iawn
- Mae'r pobl yn neis iawn...ond
- Dydy'r bwyd ddim yn flasus fel mae'r Ffrancod yn meddwl... (:

Iawn, yn ystod yr haf sy'n aros, mi fydda i'n casglu a chyfieithu blogiau am fy erthygl nesa'. Mi fydda i'n manylu yn y dyfodol, ond os dych chi eisiau darllen fy hen erthyglau, mae gen i wefan newydd: http://ella.slis.indiana.edu/~clhoneyc/homepage/index.html

ffrainc

Wel, dw i'n mynd i Ffrainc yfory am y cynhadledd. Dw i'n typyn o nerfus a dweud y gwir achos dw i ddim yn siarad Ffrengig o gwbl! Ok, dw i'n gallu dweud y rhan 'na yn y gan "Lady Marmalade", ond dw i ddim eisiau dweud hwnna i unrhywun yn Ffrainc!

Hefyd dw i ddim yn siwr os fydda i'n gallu goddef y pwysau o'r taith. Rhaid i mi adael am 7:45 yn y bore, ond dydy fy hediad o Chicago i Baris ddim yn adael hyd oni 5:45 yn y prynhawn! (Rhaid i mi mynd mewn shuttle o B'ton i Indianapolis, ac wedyn rhaid i mi mynd mewn awyren i Chicago tuag un o'r gloch.) Bydd pwyth croes a llyfr 'da fi a mi fydda i'n gobethio am y gorau...

Ond, yn y cynhadledd, mi siarada i am flogio yn Gymraeg. Hefyd, dw i'n mynd i cwrdd a Daniel, o'r diwedd (wedi mwy o misoedd cyfathrebu trwy'r e-mail yn unig).

Os dych chi eisiau gweld fy slides, dyna chi: http://ella.slis.indiana.edu/~clhoneyc/catac_pres.ppt

Mi fydda i'n dod yn ol dydd Sul nesa'. Wela i chi i gyd nes ymlaen! Hwyl!

ieithioedd, linguas, languages...oh my!

Helo pobl, dw i'n yn ol, outra vez.

Er, sori. Dros y chwech wythnos gorffennol, dw i wedi dysgu Portiwgaleg, felly dw i'n typyn o 'rusty' efo'r Cyrmaeg ar hyn o bryd. Ond, dw i'n mynd i dysgu Cymraeg eto bob dydd rwan. Yn gobeithiol, fydd y Gymraeg yn dod yn ol i fi rapidamente...er, yn gyflwym.

Tambem Hefyd dw i'n mynd i darllen a rhoi sylwaddau i blogiau eraill dros y wythnos sy'n dod. Ond rwan, rhaid i mi fynd, achos mae fy nghynghorwr yn mynd ar sabbatical a dw i'n mynd i ei helpu hi pacio. Pizza am ddim a dw i'n yno! ;)

Waw, isto foi dificil...