erthygl arall

Mae'r semester yn dechrau ddydd Mawrth. Dw i'n hapus i dychwelyd; mae gen i'r gobaith y bydd y semester yn dda a cynhyrchiol i mi*.

Beth bynnag, mae Daniel a fi wedi ysgrifennu erthygl newydd, rwan am Facebook yn Gymraeg. Bydd Daniel yn ei chyflwyno hi yn Denmark ym mis Hydref (lwcas iawn! Dw i ddim yn gallu mynd.) Dyma'r erthygl, os wyt ti eisiau ei darllen: (Re)Creating Welsh Speaking Communities on Facebook: An Initial Investigation.

(*And that I will finally master that damn construction...)

teithiau dyfydol

Bydd y flwyddyn nesaf yn amser diddorol i mi. Os mae popeth yn gweithio fel dw i'n cynllunio, mi fyddwn i'n teithio i dri lle wahanol a dychwelyd i gweld y "Greatest Spectacle in Racing".

Ym mis Ionawr: Hawaii! Ysgrifenniais i erthygl efo fy nghynghorwr am Twitter.com, a mi gafodd ei derbyniad i'r Hawaii International Conference on System Sciences, neu "HICSS". Cynhadledd ardderchog ydy hi, yn amlwg, a mi fyddwn i'n hoffi i bod yn Hawaii pan mae'n oer iawn ac yn bwrw eira yn Bloomington!

Mis Mai: Wel, ar hyn o bryd dyma'r mis anodd. Dw i eisiau mynd i'r Eidal efo ffrind i ddathlu ein pen-blwyddi (30-ych a fi!). Ond hefyd, dw i eisiau mynd i'r Indianapolis 500 efo fy ewythr a mae rhaid i mi gorffen fy nghyrsiau ac amddifyn fy "quals". Efallai dw i'n gallu amddifyn fy quals ym mis Mehefin, ond dw i ddim yn siwr achos...

Yr haf: Dw i eisiau mynd i Gaerdydd am y Cwrs Haf. Ac rwan, dw i'n difrif! (: Mae'r cwrs ym mis Gorffennaf ac yn mis Awst, dw i'n credu, felly dw i'n meddwl fy mod i'n gallu gwneud popeth.

Dw i wedi eisiau aros yn Gymru ar ol y cwrs i ysgrifennu fy dissertation, ond bod yn honest dw i ddim yn siwr os fyddwn i'n gallu. Does rhaid i mi ddim aros yn Bloomington ar ol amddifyn fy quals. Ond dw i ddim yn siwr am y sefyllfa 'visa' neu os mi fydd yr arian 'da fi. Meddwlais i am symud i dre newydd yn yr Unol Daleithiau, ond, os dw i ddim yn gallu mynd i Gymru, mae'n well i mi aros yn B'ton, lle dw i'n gwybod y dre. A dweud y gwir, dw i wedi ystyried hwn i gyd pan dw i wedi teimlo'n drist. Dwedodd fy hoff ffrind wrtha i y mae o eisiau symud yn ol i Galifornia ym mis Rhagfyr. Byddai'n well iddo fo, dw i'n gwybod, ond mi fyddwn i'n ei golli tasai fo'n symud i Galifornia. Wel, hanes "complicated" ydy o, ond dw i'n well rwan.

postcrossing.com

Fy obsesiwn newydd ydy postcrossing.com, gwefan lle wyt ti'n gallu ffeirio cardiau post efo aelodau eraill dros y byd. Dw i wedi anfon cardiau i Ganada, i'r Almaen, i Norway, a'i Finland.* Heddiw, derbynias i fy ngherdyn post cyntaf...o Brasil! Dyma fo:Mae'n bert, on'd ydy? Llun y "Ty Diwylliant" yn Araras, Brasil ydy o.

Dw i'n mynd i gadw a dangos nghasgliad cardiau post ar fy nghfrif Flickr, yma.

* Melltithion i chi, geiriaduron BBC a "Hippocrene Standard" gan H. Meurig Evans! Sgennoch chi ddim y geiriau am "Norway" neu "Finland". :P Finland ydy "y Ffindir" neu rhwybeth, on'd ydy?