::le sigh::

Rhaid i mi ddweud rhwybeth anodd i gydnabod, felly dw i'n mynd i ei ddweud yn Gymraeg:

Dw i mewn cariad efo fy ffrind gora. Ond dydy o ddim mewn cariad efo fi. Dw i'n derbyn hwn, ond mae'n ddolurus. Mi fydda i'n teimlo'n well un diwrnod, ond ar hyn o bryd, dw i jyst eisiau crio.

Sori. Tipyn o rhy bersonal dw i'n tybio. Ond roeddwn i angen lle i fentio...

Dw i'n casau'r love shit 'ma. Amser i wrando ar Sarah McLaughlan ydy o, dw i'n credu. Hwyl... ):

ti'n gwybod...

Mae'n anodd i weithio'n y swyddfa dros y Sul pan mae'r drysiau ar glo a sgent ti ddim allwedd.

Dw i'n jyst yn dweud...

y mabinogi (mmorpg)

Nos Mercher diwetha', chwaraeais i'r gem MMORPG Mabinogi. Roedd o'n hwyl. Mi fydda i'n ceisio ysgrifennu adolygiad, ond mi fydd o'n anodd i dweud popeth yn Gymraeg. (:

Os wyt ti eisiau cyfanheddu byd "Cymru" a prancio mewn trefydd o'r enwau "Dyfed" neu "Gwynedd" (fel fi), mi fyddet ti'n siomedig. Mae'r byd yn galw "Erinn" ac y cyntaf tre ydy "Tir Chonaill". (BETH!!! meddyliais i. Dyna'r enwau Gwyddelig!) Mae dre o'r enw "Bangor" hefyd o leaif, ond Bangor ydy tre uwch, felly es i ddim yno.

Doeddwn i ddim wedi chwarae gem MMORPG cyn Mabinogi, felly roedd o'n hwyl i ddysgu sut i rhedeg ac dilyn y map. "Aderynddu" ydw i, ac mae fy avatar yn giwt iawn, efo gwallt du mewn plethau a llygaid collen. Yn anfoddus, o'n i ddim yn gallu tynnu sgrin-shots. ):

O'n i'n ar goll unwaith, ac o'n i mewn lle peryglus ("Warning" dweddodd y gem. "Wild animals are known to inhabit this area.") ond doedd yr anifeiliadau ddim yn fy drygu fi. Weithiau, dw i ddim yn siwr pam, stopiodd fy avatar mewn lleoedd ar hap a tyllu'r aer. Ond dysgais i i hitio'r targedau gwelltyn (ond dim y cadnoid, achos roedd ofn arna i).

Y broblem efo'r gem? Wel, mae gen i ddwy broblem: 1) Sgen i ddim yr amser i chwarae'r gem digon i ddatblygu fy avatar fel dw i eisiau. Sgen i ddim yr amser i cael gwaith, a bod yn honest, dw i ddim yn siwr os dw i eisau brwydro. 2) Roeddwn i'n newynu i fy marwaolaeth (starving to death, dw i eisau dweud) a doeddwn i ddim yn gallu deall sut cael bwyd! Dweddodd y gem "Your legs are getting skinny." Jyst gem ydy o, dw i'n gwybod ond...dw i ddim eisiau cael fy marwolaeth mewn MMORPG!!!

Efallai taswn i'n cael berson arall i chwarae'r gem efo fi (*peswch*asuka*peswch*), mi fasai'r gem mwy o hwyl. Person arall i dweud wrtha i sut ffeindio'r bwyd, efallai... (:

mae hi wedi bod dros mis...

Wel, mae tymor yr Indycar wedi diweddu. Mae un ras arall ym mis Hydref, ond does dim mannau ar gael.

Ennillodd Scott Dixon y teitl; doedd o'n ddim fy dewis, ond mae'n iawn. Mae o'n gyrrwr gret. Ond y ras diwetha yn Chicago oedd yn cyffrous iawn, o'r diwedd. Roeddwn i'n falch, achos roedd y dau ras diwetha yn ddiflas iawn iawn. Ond roedd y ras Chicago yn ardderchog. Roedd y gyrwyr yn rasio "three wide" dros tri lap am gyflymderau o 215 o milltiroedd ar awr.

Wedyn, roedd "photo finish". Yn gyntaf, dweddon nhw y ennillodd Scott y ras, ond wedyn syweddolon nhw y ennillodd Helio Castroneves, erbyn .001 o eliad! Edrychwch, edrychwch!:Roedd Helio wedi cychwyn ar diwedd y ras (roedd 28 o geir!) achos roedd o wedi torri rheolaeth yn ystod y qualifying. Ond yn ystod y ras, gyrrodd o'n lan ac yn synnu.

Rwan mi fyddwn i'n blino hyd oni mis Ebrill. (: Sgen i ddim teledu rwan, felly dw i ddim yn gallu gwylio pel-droed Americanaidd. Ond mae gen i llawer o bethau i wneud am yr ysgol, felly mi fyddwn i'n brysur yn ddigonal. Hefyd, dw i'n mynd ar taith canw ym mis Hydref, ac rwan mae gen i'r gem MMORPG Mabinogi i ceisio. Mi fyddwn i'n gwneud hwn dros y Sul ac adrodd yn ol...