free speech rhan 2

Heh, dw i'n hoffi'r cartŵn 'ma (diolch i The Cartoonist):Ddylwn i ddim yn sgrifennu am fy barnau bersonol eto achos dw i'n mynd i sgrifennu erthgyl am hwn am fy cwrs International Communication. Participant observer ydw i, ond dw i ddim eisiau dylanwadu digwyddiadau yn rhwy fford.** Dw i'n meddwl fy mod i'n helpu'r ymgrych trwy sgrifennu am y sefyllfa mewn gosodiad academig.

**Wrth gwrs, dw i'n sylweddoli bod llawer o bobl ddim yn darllen mlog, ond pan chwiliais i Technorati, mi roeddwn i'n synnu...yn bennaf am Green Knight's Quest.

free speech? beth ydy hwnna?

Dw i wedi bod yn darllen am y sefyllfa efo Alisher Usmanov ac y caefa gwefannau Craig Murray a Bloggerheads, ymysg eraill, achos mae Usmanov yn hawlio enllib. Mae gan Sanddef (ac hefyd yn Gymraeg) a Chicken Yoghurt mwy o manylion, efo rhestr dolenni i'r blogiau i gyd bod yn sgrifennu am y stori. (Dw i'n drwgdybio fydd Aderyn Cân yn y rhestr nesa', felly ychwanegwch Americaniaid i'r Cymry a Sbaenaidd bod yn siarad am hwn.)

Yn affodus, dydy fy Gymraeg ddim yn dda i mynegi fy teimladua am hwn yn fawr iawn, a 'sgen i ddim blog Saesneg. Ond mi fydda i'n ceisio egluro tipyn bach i arddangos fy nghymorth. Mae'n ofn i meddwl bod y corfforaeth ac y pobl efo arian yn cael y nerth (wel, o awdurdod, gallu, ac yn y blaen) yn gwledydd ble mae free speech yn darn pwysig o'r hunaniaeth y pobl (wel, yn honedig, dw i'n tybio). Sgen i ddim rhithdybiau bod o ddim yn gallu digwydd yn yr UDA ychwaith. Dw i wedi darllen rhai blogiau bod yn hawlio bod o ddim yn digwydd yma achos ein cyfreighiau, ond dw i'n cydnabod fy mod i ag eisiau'r gwybodaeth am hwn.

Dw i eisiau gweld sut fydd y canlyniad terfynol o'r sefyllfa 'ma. Efo ymdrechion grassroots blogging, yn barod dw i'n gweld ymchil newydd. Mi ddylwn i dechrau ar casglu data. Dw i angen pwnc am erthygl yn fy cwrs International Communication, os dw i'n gallu darganfod gwlad arall am cymhariaeth. O efallai fydd y gwledydd gwahanol sy'n sgrifennu am y sefyllfa yn digon? Mi fydda i'n arolygu hwn dros y Sul ac wedyn siarad efo fy athrawes dydd Llun...

meddyliau dwfn

Dw i ddim yn siwr os fydd y cofnod 'ma yn gywasgadwy. Dw i'n sgrifennu meddyliau bod yn anodd egluro yn Saesneg hefydd.

Dw i'n yn y pumed wythnos o'r ysgol a dw i'n hapus iawn. Dw i'n mwynhau fy ymchwil, a dw i'n meddwl am academia yn gyffredinol. Mae fy hoff ffrind yn meddwl bod yr pobl academig yn astudio pethau oedd nhw wedi affeithio yn eu bywydau. Felly, mae'n cynghorwes ni yn astudio'r problemau rhyw y person achos mae hi wedi profi y problemau 'ma yn ei bywyd. Mae hi eisiau gwella'r safle tryw'r ei ymchwil.

Fy diddordeb ymchwil ydy'r hunaniaeth a sut mae'r pobl yn defnyddio'r Internet i fforio a chyfathrebu'r hunaniaethau 'ma. Dw i'n gallu gweld sut dw i wedi brwydro efo materion hunaniaeth fi fy hun. Mae teulu yn poeni fi am bob peth fy mod i'n hoffi: fy hoff cerddoriaeth; gwylio'r ddramau i dysgu Sbaeneg; gwisgo goth. Mae fy mam yn well rwan; dydy hi ddim yn poeni fi am dysgu Cymraeg, ond mae pobl eraill wedi chwerthin am fy mhen am hwn...

Mae'r Internet yn pwysig efo hyn achos ar lein oedd y lle cyntaf ble mi cyfarfûm i bobl efo yr unig diddordebau. Yn hyfhau am hwn, dw i wedi darganfod pobl dim ar lein bod derbyn fi, a dw i wedi gallu dweud "fuck off" am y pobl bod dim yn derbyn fi. Dw i ddim yn meddwl bod yr Internet yn meddyginiaeth holliachaol fel o'r blaen, ond dw i'n hudo am hi yn ddirfawr.

Mae'r nwyd yn agwedd pwysig o'r hunaniaeth hefyd fy mod i'n brwydro, yn bendant darganfod fy nwyd a mynegi hi heb pryderu beth mae'r eraill yn meddwl. Dw i'n sylweddoli fy mod i wedi nabod fy nwydau am flynyddoedd, ond mi gredais i y barnau pobl eraill: roedd fy diddordebau yn twp iawn. Ond dim rwan.

Cymru ydy fy nwyd. A dweud y gwir, dw i ddim yn gwybod pam. Dw i ddim yn Cymraes, yn anffodus, a dydy fy teulu ddim yn dod o Gymru yn wreiddiol. Mae'r pobl Cymraeg yn edrych arna i yn hynod pan dw i'n cydnabod fy oedd i cael fy diddordeb yn y diwlliant Cymraeg yn ol clywed y cân "Rhiannon" gan Fleetwood Mac. Felly yn gyffredinol dw i ddim yn crybwyll y ffaith 'ma.

Ond mae rhwybeth tua Gymru fy mod i'n hoffi. Efallai mae'n "romanticized view," ond dw i'n dechrau i crïo pan dw i'n gweld lluniau Cymru. Pan sgwennodd Chris am ei daith i Nant Gwrtheyrn, criais i. Mi es i i Gymru dwy flynedd yn ol. Roedd fy mam i fi ar y tren o Gaerdydd i Lundain, a mi gwybûm i yr eiliad pan dydyn ni ddim yn Cymru achos mi teimlais i yn diserch ac yn drist. Roedd fy teimladau yn cadarnhau yn y gorsaf tren nesa, pan doedd yr arwyddion ddim yn dwyieithog. Mae'n haerllug, dw i'n meddwl, i hawlio hiraeth, ond mae'n rhywbeth yn gyffelyb.

Ond yn gyflwm dw i'n sylwedoli, yn derbyn, ac yn boddio fy nwyd am y pethau Cymraeg i gyd. Dim jyst yr iath, er fy mod i'n teimlo mwy o gyfrifoldeb i dysgu Cymraeg (yn y ffordd positif) felly dw i'n gallu ymchwilio'r Rhithfro yn atebol. Ond hefyd dw i'n mwynhau wynebweddau eraill o'r diwylliant. Dw i'n darllen erthyglau a llyfrau am gyfryngau yn Gymru. Neithiwr mi wyliais i "Datganoli" a dw i wedi darllen yn (argh, beth ydy "about"?) y datganoli achos dw i'n sylweddoli fy mod i ddim yn gwybod llawer am y pwnc 'ma. Dw i wedi mwynhau darllen cyfrol fawr academig yn y gyfryngau Cymraeg. Hefyd dw i'n mwynhau dadansoddi'r data am fy prosiect newydd tua blogwyr Cymraeg efo Daniel a Rhys. (Mae fy erthygl cynta' wedi bod yn sgrifennu yn ol yn fawr ac mae hi'n aros am adborth o nghynghorwres. Dw i eisiau cyflwyno hi ar gynhadledd yn Ffraic yr haf nesa'. Diolch yn fawr iawn i Rhys, Daniel, Nic, ac Aled am eu sylwadau cynorthwyol!)

Fydd Daniel, Rhy, a fi yn siarad am ein prosiect newydd pan mae'n pellach ymlaen (er, further along, dw i eisiau dweud), ond dw i wedi gweld blogiau diddorol fy mod i wedi ychwanegu yn fy blogroll. Hefyd dw i wedi ychwanegu dolennu i lleoedd eraill yn yr Rhithfro a mewn man arall fy mod i'n credu mynegi fy hunaniaeth a fy diddordebau ar hyn o bryd. Hefyd mi fyddwn i cais y sgrifennu am fy diddordebau ymchwil yma, ond mi fydda i'n gyfyngedig achos mae fy Cymraeg yn rubbish rwan. Ond yfory mae gen i cyfarfod efo athro pwy sy'n siarad Cymraeg, a dw i eisiau mynd i Wlpan yr haf nesa, ond dw i ddim yn gwybod pa' un ar hyn o bryd. Caerdydd? Llanbedr Pont Steffan? Dw i ddim yn siwr...

Iawn, cofnod hir heddiw! Felly mi fydda i'n diweddu. Tarra!