cwyn bach

Dw i'n casau crampiau stumog!

Grr...

O ie, a roedd fy hoff gantores pan roeddwn i'n ifancach ar y rhaglen "Supernanny" neithiwr. Hen ydw i...*

*Wrth gwrs, yfory ydy fy mhen-blwydd hefyd, felly mae'n bosib fy mod i'n teimlo'n hen oherwyd o hyn.

y cwrs pellach -- gwych!

Anfonais i e-bost i'r Canolfan Dysgu Cymraeg yn Nghaerdydd (yn Gymraeg, buddugoliaeth bach!) i gofyn am pris y Cwrs ac ostyngiad pris i fyfyrwyr. Meddwlais i oedd yr ostyngiad 'ma ar gyfer dinasyddion Prydeinig yn unig.

Wel, yn gyntaf, fy nghwestiwn:

Darllenais i fod gostyngiad pris i fyfyrwyr llawn-amser mewn addysg uwch. Ydy'r gostyngiad 'ma ar gyfer dinasyddion Prydeinig yn unig neu unrhyw myfyriwr? Americanes ydw i, ac ar hyn o bryd dw i'n mynychu prifysgol Americanaidd (Prifysgol Indiana, Bloomington).

Ac eu ymateb:

Os ydych yn fyfyriwr bydd 50% o ostyngiad yn y pris hefyd.

Gwych! Neu yn hen iath sathredig Americanaidd: Sweet!

Rhaid i mi ddweud wrth bobl yma, i weld os dw i'n gallu derbyn credit* at fy PhD. Ond mae'n edrych yn dda fy mod i'n mynd treulio yr haf yn Gymru!

* Beth ydy "credit" fel "course credit" yn Gymraeg?

mwy o feddyliau academig

Dw i wedi bod yn cyfieithu sylwadau ar blog Hen Rech Flin bod yn trafod blogio yn Gymraeg. Diddordeb amlwg i mi, achos dw i'n astudio hwn yn y prifysgol. Ond dw i'n cydnabod hefyd fy mod i'n cyfieithu hi achos dw i'n ceisio culhau syniadau am erthygl yn dosbarth anthropoleg o'r enw "Performing Nationalism."

Ie, ceisio "gorfodi" pwnc fel hwn nid yw'r ffordd gorau i ffeindio pwnc, ond croeso i'r Academia! Dw i'n meddwl bod rhwybeth diddorol yma, ond mae "cenedlaetholdeb" yn anodd iawn i binbwntio, yn arbennig yn ôl darllen ac sgimio ychydig o lyfrau ac erthyglau ar y pwnc. Hefyd, dw i ddim eisiau honni (fel ysgolheigion eraill) bod yn "perfformio" cenedlaetholdeb Cymraeg yn golygu yr iath yn unig, ond eto, y llwybr arbenigol 'ma ydy fy diddordeb, fel dysgwres heb perthynas achyddol amlwg i Gymru.

Ond, dw i wedi dysgu pethau pwysig:

- Mae fy Gymraeg yn rubbish, yn arbennig pan dw i'n ceisio dehongli typos ac iath sathredig. Dw i'n colli'r hyderus fy fydd i'n barod am y Cwrs Pellach ym mis Gorfennaf...

- Oes "creisis blogio Cymraeg" fel medd Nwdls yn wir? Ac ydy hwn yn cyfrannu i honiad Rhys bod blogio yn Gyrmaeg yn dirywio (os dw i wedi ddeall yr e-bost i Daniel yn cywir)? Effallai dydy'r 'creisis" dim yn cyffredinol (ar enghraifft, efo blogwyr unigol) ond dw i'n rhyfeddu faint o flogwyr bod hi wedi'n affeithio. Yn bersonal, dw i wedi parhau cyfnodau heb blogio, ond doedd hi ddim achos dw i wedi teimlo fel neb yn darllen mlog*, ond achos doeddwn i ddim yn dysgu Cymraeg yn rheolaidd neu achos doedd ddim gen i rhywbeth yn ddiddorol i ddweud. Y rheswm cynta ydy mater y dysgwr dw i'n meddwl, ond yr ail rheswm ydy y rheswm pam dw i ddim yn cadw blog Saesneg.

* Dw i'n siwr bod braidd neb yn darllen mlog, achos dw i ddim yn gallu darganfod sut rhestru hi ar y Blogiadur, neu ar y blogroll Rhys...

- Mae'r syniad Aran ac...rhwyun arall...bod blogiau yn gweini fel gofod i siarad Cymraeg efo bobl eich bod chi ddim yn nabod yn dda yn ddiddorol iawn. Ydy hwn achos mae mwy o foesgar siarad yn Saesneg (yn lleoedd dim ar-lein) os dych chi ddim yn nabod person yn dda ac dych chi ddim yn gwybod os y person yn siarad Cymaeg?

Ta waeth, dw i'n hwyr i'r parti efallai, ond roedd y cynod yn ddiddorol beth bynnag, ac mae hi wedi rhoi i fi syniadau. Rwan, mae rhaid i mi darllen mwy o lyfrau ac erthgylau ac penderfynu ar pwnc. Mae gen i fis...**

**Wel, mae gen i fis i sgrifennu erthygl deg tudalen. Mi ddylwn i penderfynu ar pwnc yn fuan!