gath newydd!Mabwysiadais i gath newydd ddoe! O'n i ddim yn disgyl i ddod a hi adre mor fuan, ond doedd dim problemau efo nghais. Mae hi bron yn dair blwyd oed. Mae hi'n gath swil ond laid back; yn lle lloches yr anifeiliad (animal shelter?), ceisiodd gath arall chwarae efo hi ond roedd hi'n jyst edrych arno fo fel "Be' y ffyc dych chi ei eisiau?" Ha.

Rwan, mae hi'n cuddio o dan y gwely, wrth gwrs. (Mae hynny yn peth rhwymedig i gathod mewn lleoedd newydd, dw i'n meddwl.) Mae nghath arall, Stevie, yn hisian pan mae hi'n cerdded heibio'r stafell wely ble mae'r gath newydd yn cuddio.

Ei henw hi oedd "Mistletoe", achos daeth hi i'r shelter ger Nadolig. Ond dw i wedi newid ei henw; rwan mae'n "Maggie".

Dw i'n gobeithio bydd Stevie a Maggie'n chwarae efo'i gilydd cyn bo hir. Dydy Stevie ddim yn rhy grac ifi am ddod adre efo gath newydd, diolch byth. Ond dw i eisiau bod nhw'n bellach yn ffrindiau. Gawn ni weld...

gath newydd?

Ro'n i'n meddwl am cael gath arall...

Mae gen i un gath ar hyn o bryd, domestic shorthair o'r enw Stevie (ar ol Stevie Nicks, dim Stevie Wonder!). Mae hi'n saith mlwyd oed, ac ro'n i'n meddwl a oedd hi'n hapus bod yr unig gath yn y ty. Ond, pan es i i Gymru yr haf 'ma, arhosodd Stevie efo fy mam. Mae gath arall efo fy mam, gath fach "Hemingway" o'r enw Bella. Ar ol yr wythnos gynta, roeddan nhw'n bellach yn ffrindiau mawr. Chwaraeodd nhw efo'n gilydd; collodd Stevie tipyn o bwysau o'r chwarae i gyd!

Felly rwan, dw i'n tybio os ydy hi'n unig. Mae hi eisiau llawer o sylw, ond dydy hi ddim yn anarferol. Ond ydy hi eisiau llawer o sylw achos bod hi'n teimlo'n unig?! Dw i ddim yn siwr.

Ta waeth, dw i wedi bod yn edrych ar y wefan Monroe County Humane Society, a dw i wedi gweld rhai o ffrindiau potensial i Stevie. Felly dw i'n torn. Ddylwn i mabwysiadu gath arall? Beth am y posibilwyrdd fydd Stevie ddim eisiau ffrind newydd, dim ond fi? Dw i ddim eisiau colli nghath fach gariadus. Dw i'n hoffi'r fath bod hi'n eistedd yn fy lap! (:

Hmm, falle mae'n peth da iawn sgen i ddim car. Dw i ddim yn gallu mynd i'r Humane Society beth bynnag, felly mae'r peth 'ma'n "moot point", on'd ydy? (:

hiraeth a stwff

Waw, y tro olaf i mi ysgrifennu cofnod oedd cyntaf o fis Awst? Ble aeth yr amser!?

Wel, dw i yn Indiana eto, a dw i wedi dechrau tymor hydref yr ysgol. Sgen i ddim cyrsiau (PhD candidate ydw i..woo!!!), ond dw i'n gweithio ar fy traethawd estynedig. Mae gen i theoretical framework ar hyn o bryd, a dw i'n mynd i wneud gwaith ymchwil am blogio a Twitter yn y Gymraeg. Ond dw i'n gweithio o hyd i ffeindio pwnc cul. Gawn ni weld...

Dw i'n hiraethu am Gymru'n barod, yn arbennig: cacen siocled y tafarn Blackweir, y Taith Taf (o'n i wrth fy modd yn cerdded ar hyd yr afon), a'r siawnsau i siarad Cymraeg efo fy ffrindiau gwych yno (shwmae Rhys, Sara, a Chris!). Dw i ddim yn colli'r adar sy'n chwerthin yn oriau man y bore!

Ond mae fy astudiaeth Cymraeg yn parhau. Un peth dw i'n ei wneud i dysgu'r iaith ydy cyfieithu caneuon Gwyneth Glyn. Roedd "Iar Fach yr Haf" yn hawdd iawn; doedd "Y Forforwyn" ddim. Dw i ddim yn siwr os ydy hi'n gall i ddefnyddio iaith yn caneuon Gwyneth i ddysgu iaith y nefoedd. Mae gormod o iaith sathredig y gogledd! Peidiwch a chamddeall i mi; dw i'n dwlu ar iaith y Gogledd. Ond mae'r iaith sathredig yn anodd iawn os dych chi ddim yn ei wybod. Er enghraifft:

"Glywist ti 'rioed g'lona yn torri ar y tonna?"

Er...dw i'n meddwl mai hwn ydy "Glywaist ti erioed [oce, 'sgen i ddim syniad o gwbwl beth ydy "g'lona"] yn torri ar y tonnau?" Ond pwy a wyr... (Os wyt ti, helpa fi, os gweli di'n da!)

Wrth gwrs, wedi dweud hynny, dw i'n falch achos dw i'n ddeall llawer o'r iaith sathredig yn barod. Un diwrnod, fydda i'n gwybod y geiriau y gyd o'r gan 'ma:Dw i ddim yn gallu ffeindio'r geiriau ar lein, felly rhaid i mi dysgu trwy wrando'n unig. Dw i'n deall bron yn 90% ar ol i mi astudio yng Nghaerdydd. Felly dw i'n dysgu...yn araf, araf iawn.

Heblaw siarad. Dw i ddim yn gallu siarad Cymraeg yn dda o gwbwl, a dw i ddim yn siwr sut i ymarfer siarad. Fydd nghath ddim yn siarad wrtha i! Syniadau, unrhywun?

Yn olaf, mwy o luniau o fy daith hyfryd i Gymru. Yr Eisteddfod a Llyn Tegid.

Fi a fy ffrind Tony yn cael ein cyfweld yn y Gymraeg gan Carl yn yr Eisteddfod:Fi, Arwen, ac Anna Maria yn mwynhau hufen ia da ar y Maes:Maes B yn y bore (roeddwn i rhy hen i Maes B, ond roedd yr eiliad hwn yn hyfryd):Llyn Tegid:Mae mwy o luniau o'm daith yma: http://www.facebook.com/album.php?aid=2014120&id=1258112925&l=44d464500e os gynnoch chi ddiddordeb.

Hwyl am y tro!