numb3rs

(Nodiwch: Mi ysgrifennais i hwn am fy nosbarth Cymraeg.)

Mae "Numb3rs" yn rhaglen deledu Americanaidd sy'n cael ei chynhyrchu gan y brodyr Ridley a Tony Scott. Mae hi'n dilyn asiant arbennig FBI Don Eppes a'i frawd athrylith mathemategol Charlie, athro sy'n ei helpu fo i ddehongli troseddau am yr FBI. Mae'r rhaglen yn canolbwyntio yn gyfartal am y berthynas rhwng Don, Charlie, a'u tad Alan, ac ar ymdrechion y brodyr i ddehongli troseddau, yn Los Angeles fel arfer. Dyma episod nodweddiadol: Mae trosedd yn digwydd. Mae tim asiantiau FBI, sy cael ei arwain gan Don, yn ei ymchwilio fo, ac mae Charlie yn ei ddisgrifio fo efo'r mathemateg, efo help oddi wrth ei ffrindiau a'i gydweithwyr Larry Fleinhart ac Amita Ramanujan.

Bob amser, mae'r mewnwelediadau o mathemateg Charlie yn hanfodol i ddehongli'r trosedd. Yng nghanol yr episod, mae tyst pwysig yn cael ei ladd. Ar ddiwedd yr episod, mae brwydr gwn yn digwydd. Mae'r dynion drwg, a weithiau tyst pwysig arall, wedi marw, ond does neb yn y tim FBI wedi marw. Mae'r rhaglen yn "formulaic"* iawn, ond dw i'n mwynhau'r rhyngweithiadau'r cymeriadau. Hefyd, dw i'n hoffi teimlo'n ddeallus, ond a dweud y gwir, dw i'n byth yn deall y mathemateg sy wedi dehongli'r trosedd.

Dw i'n hoffi'r rhaglen yn bennaf am y berthynas rhwng Larry Fleinhart a Megan Reeves (asiant FBI arall). Mae Megan yn ifancach na Larry, ond maen nhw'n edrych yn "sweet" gyda'i gilydd. Maen nhw'n atgoffa fi am fy ffrind gorau ac fi fy hun. Doeddwn i ddim yn gallu feindio llun, ond dyma clip YouTube:* Oes gair am "formulaic" yn Gymraeg?

planiau'r haf

Fel mi ddwedais i yn y sylwadau 'ma, dw i ddim yn gallu mynd i Gaerdydd yr haf 'ma i ddysgu Cymraeg. Dw i ddim yn gallu cael credyd cwrs, a mae rhaid i mi gael credyd felly dw i'n gallu gorffen fy cyrsiau yn gwanwyn 2009 a symud ymlaen i candidacy.

OND, dw i'n mynd i Ffrainc yr haf 'ma am wythnos i cynhadledd, lle mi fydda i'n siarad am flogio yn Gymraeg. Mi fydda i'n cyflwyno fy erthygl yma. Mae rhai i chi wedi darllen drafft cynnar; mae hwn y drafft terfynol. Hefyd, mi fydd Daniel i fi yn cyflwyno erthgyl am y Blogiadur. Dros yr haf sy'n bod ar ôl, mi fydda i'n dal cwrs Portwgaleg a cyfieithu blogiau Cymraeg efo fy ymchwil.

Dw i'n gobethio fy mod i'n gallu mynd i Gaerdydd yr haf nesa i astudio, ac efallai mi fydda i'n cael ysgoloriaeth i dalu amdani hi.

A rwan, ceisio atebu cwestiynau Asuka (croeso i mlog, gyda llaw):

Myfyrwraig PhD ydw i yn Brifysgol Indiana, Bloomington, yn Library and Information Science. (Dw i'n dysgu Information Science yn unig.) Mae diddordeb 'da fi mewn "computer-mediated communication" ac hefyd y "multi-lingual internet". Hefyd, mae diddordeb 'da fi mewn materion cymuned ac hunaniaeth yn blogosphere yr iath Cymraeg.

Mi ddechreuais i ddysgu Cymraeg yn 2000 efo BBC Catchphrase ar y we, ond doeddwn i ddim mor llwyddiannus a Chris. Mi stopiais i lawer o weithiau. Mae llawer o gamgymeriadau ar y wefan Learn Welsh, felly mae'n anodd gwybod os roeddwn i'n dysgu y pethau cywir. Rwan, dw i'n astudio gyda athro ym Mhrifysgol Indiana. Hefyd dw i'n defnyddio'r llyfrau gramadeg gan Gareth King. Dw i eisiau astudio yn galed, ond weithiau dw i'n rhy ddiog, a dweud y gwir. Ond dw i'n ceisio gwneud yn well! Mi ges i fy niddordeb yn Cymraeg o'r Mabinogi (wel, ok, yn gyntaf o'r gân "Rhiannon" gan Fleetwood Mac--mae'n drwg 'da fi bawb!); dydy fy teulu ddim yn dod o Gymru yn wreiddiol (yn anffodus).

Os gynoch chi ddiddordeb, dw i wedi ysgrifennu erthgyl arall fydd yn cynhoeddi yn The Information Society yr haf 'ma. Mae'r erthgyl am ymgyrch y barth rhyngrwyd dotCYM.

pen-blwydd da

Roedd dydd Gwener, 22ain o Chwefror, fy mhen-blwydd. Mi ddathalais i trwy'r dydd. Yn y bore, mi siaradais i wrth fy nheulu ar y ffon, wedyn mi ges i anrheg o fy mam. Mi anfonodd hi Legos i mi, ac adeiledais i dy a cheffyl efo nhw. Yn y prynhawn, daeth fy hoff ffrind i fy nhy a siaradon ni. Mi brynodd o deisen moron i mi. Wedyn, mi gyrrodd o fi i'r ty ein cynghorwr ac gadawodd fy hoff ffrind. Mi ges i gyfarfod efo grwp ymchwil. Yn ol y cyfarfod, mi ddychwelodd fy hoff frind efo ffrindiau eraill am barti! Roeddwn i'n synnu. Bywton ni pitsa a'r deisen moron. Yn ol y barti, gyrrodd fy hoff ffrind fi yn ol fy nhy. Roedd y ffyrdd yn rhewllyd, ond mi gyrhaeddon ni'n ddiogel. Hwn oedd y tro cyntaf mewn blyneddoedd i mi ddathlu fy mhen-blwydd.