2009 Indianapolis 500

Dydd Sul diwetha, mi es i i'r Indianapolis 500 am yr ail dro. Roedd o'n blast! Mi es i efo fy ewythr, ac roedd ein seti ar y tu blaen Gasoline Alley, lle mae'r ceir yn dod ar y trac o'r garejis. Roedd gen i ofn bod hi mynd yn bwrw glaw, ond doedd hi ddim. Roedd hi'n gymylog, ond roedd hwnna yn neis achos ges i ddim gormod o losg haul. (:Cyrhaeddwn ni'n gynnar na'r flywdden diwetha, felly o'n i'n gallu gweld mwy o'r Indianapolis Motor Speedway, fel yr amgueddfa Motor Sports.Mae'n pen-blwydd "centennial" o'r trac, felly roedd dathliad arbennig ar ol canodd Jim Neighbors: cafodd llawer o balwnau eu rhyddau dros y Pagoda:Roedd rhai o enydau scary yn ystod y ras. Chwalodd Tony Kanaan, fy hoff gyrrwr, ar ol torrodd rhywbeth ar ei gar. Hongiad neu rhwybeth; dydyn nhw ddim yn gwybod eto. Roedd tan yn y pits ar car Vitor Meira; cafodd o ei diffodd a gyrrodd Vitor i ffwrdd heb colli lap. Ond nes ymlaen, cafodd Vitor ddamwain scary iawn. Gwrthdarodd o olwynion efo Rafa Matos a llithrodd o i lawr y track ar dwy olwyn ar y wal. Mi dorrodd o ddau fertebrau yn ei gefn, ond mi fydd o'n iawn (mae o'n gallu cerdedd, diolch byth!).Ennillodd Helio Castroneves y ras; derbynodd o mwn na dri miliwn o ddoleri am ennill! Cafodd Danica Patrick y drydedd lle. Dw i'n hapus efo'r canlyniadau; doeddwn i ddim eisiau fod Scott Dixon yn ennill eto; cafodd o y chweched lle. Mi fydda i'n mynd yn ol y flwydden nesa, mae'n siwr. Ond y flwydden nesa, dw i eisiau mynd i'r holl penwythnos: Carb Day ar dydd Gwener, sesiwn llofnod y gyrwyr dydd Sadwrn, ac y ras dydd Sul.

eurovision

Mi glywais i Eurovision am y tro cynta dydd Sadwrn. Roedd o'n ddoniol iawn! Trueni ennillodd caniadau Norway ac Iceland; roeddan nhw'n ddiflas. Ac mae flin 'da fi, ond dw i'n meddwl y gallai'r UK yn gwneud yn well.

Fy hoff gan oedd ymgeisydd Ukraine, "Be My Valentine (Anti-Crisis Girl)". Mae'n hwyl fel can "girl power". Dw i ddim yn meddwl ddylai hi fod wedi ennill, ond mae'r gan typyn o 'guilty pleasure' i mi. (: Hefyd, hoffes i ymgeiswyr yr Almaen, Moldova, ac Armenia. O'n i'n mwynhau Croatia nes ganodd y ferch yn y ffrog gwyn. Beth oedd mor arbennig am ei "ah ah ah" hi i haeddu'r nodwedd ei henw hi yn y teitl? Ond roedd y gwr yn ddidorol, typyn fel Carlos Ponce, cantwr Mexicanaidd.

Ymgeisydd Albania yn ryfedd iawn. Ysgrifennais i ar Twitter: girl in tutu, man in green gimp suit, and 2 dancing mimes: combine with music for rockin' good time! A Sweden? Ach y fi, roedd hi'n arswydus! A Sbaen hefyd! :P

Whoa, roedd fy ffrind gora jyst yn dweud wrtha i dros y ffon (yn Saesneg): "Dw i'n dy garu di"! :o Ie, dyma'r un ffrind fy mod i'n garu, a dw i ddim yn meddwl fod o'n bwriadu'r geiriau fel hwnna, ond roedd hwnna'n ddiddorol iawn iawn iawn. Eniwe...

I ffordd i mi i glywed fideo "Anti Crisis Girl" ar YouTube. Ar ol y datblygiad newydd 'na, dw i angen typyn o girl power...

diweddaraf

Helo bawb! Amser hir heb ysgrifennu, mi wn i (sori). Dw i wedi bod yn gweithio'n galed efo fy ngwaith ysgol, ond mae'r tymor wedi diweddu rwan, diolch byth!

Dewch i mi weld...beth sy wedi digwydd yn fy mywyd bach? Wel, dw i'n mynd i Gaerdydd am ddwy fis i ddysgu Cymraeg! Mi wna i adael 27ed mis Mehefin a bod yno nes 22 mis Awst. Dw i eisiau cyfarfod efo pobl sy'n byw yng Nghaerdydd (neu yn agos at Caerdydd) efo sgwrsiau yn Gymraeg. Ond rhaid i mi cyfadde...mae fy ynganiad yn ofnadwy, felly os gwelwch chi'n dda, byddwch yn amyneddgar! (Ond mae'n ddigrif iawn, dw i'n gwybod!)

Hefyd, mi ges i 4.0 (marciau perffaith) y ddau tymor gorffenol. Wn i ddim sut yn un dosbarth (o'r enw "West European Intellectual History", neu, fel dw i'n ei galw, "A bunch of old white guys complaining about everything"), ond dw i ddim yn cwyno!

Dros y gwanwyn, mi ges i dosbarth lle darllenais i llyfrau a storiau Gymraeg. Mi ddarlenais i "Traed mewn Cyffion" gan Kate Roberts, "Enoc Huws" (fersiwn 'Cam at y Cewri') gan Daniel Owen, a storiau byr gwahanol. Roedd y dosbarth yn hwyl, ond anodd weithiau!

Rwan, dw i wedi gorffen efo dosbarthiau. Dw i wedi ysgrifennu fy "qualifying exam" a mi fydda i amddifyn hi ar y 10ed mis Mehefin. Wedyn, dw i'n gallu cychwyn ar fy dissertation. Mae'r qualifying paper yn typyn o hir, ond os dych chi eisiau ei darllen, dw i'n gallu ei anfon atoch chi. Y teitl ydy "Online Communities and Minority Language Promotion". Mae'n trafod defnydd y we (ac "technolegau gwybodaeth a cyfathrebiad" yn gyffredinol) i hybu ieithoedd fel Cymraeg, Catalaneg, Maori, ayyb.

Wel, dyna digon ar hyn o bryd. Mi fydda i'n ymweld a blogiau eraill yn fuan a gadael sylwadau. Hwyl fawr!