diwedd y cwrs pellach

Gorffennodd y Cwrs Pellach ddoe. Alla i ddim yn credu bod y cwrs yn hanner cyflawni'n barod! Dau o feddyliau:

1) Dw i'n teimlo fy mod i'n gwybod dim byd rwan am y Gymraeg; ond

2) Dw i'n edrych ymlaen at dysgu mwy!

Hefyd, dw i'n dechrau i edrych ymlaen i fy nhraethawd estynedig. Cyn i mi ddod i Gymru, amddiffynnais i fy qualifying exam. Ar ol i mi ddatrys rhai o broblemau efo cwrsiau fy minor, mi ges i fy admission to candidacy yn aprofi. Felly rwan, doctoral candidate ydw i!

Felly, dros y fis nesa, dw i eisiau dechrau culhau fy nhraethawd estynedig ac ymchwilio'r bwnc. Rwan, dw i'n meddwl am ganolbwynt ar blogio a Twitter yn y Gymraeg, yn gynnwys amlder defnydd a'r rhwydweithiau cymdeithasol. Dw i'n meddwl am ddefnydio'r fframwaith damcaniaethol o'r enw "Diffusions of Innovation" ac yn ychwanegu rhyw theori cyfathrebi. Ha, dw i ddim yn siwr ar hyn o bryd, felly mae'n anodd i egluro. Ond rhaid i mi penderfynu'n fuan, achos dw i eisiau i orffen fy nhraethawd ymhen flwydden. Eep!

O'r gore, dyna digon o ystyriaeth fy ngwaith! Dw i'n gadael i chi i gyd efo llun arall. Dyma golwg Castell Coch:

gwylptiroedd cenedlaethol cymru

Es i i'r Gwlyptiroedd Cenedlaethol Cymru ger Llanelli ddoe. Roedd hyfryd. Dw i wrth fy modd efo hwyaid ac elyrch. Does dim lawer o amser i weld popeth, yn anfoddus. Ond tynnais i rhai o luniau ciwt:Hwn ydy Alarch y Gogledd, neu Bewick Swan yn Saesneg. Oedd o'n hoffi sefyll mewn ystum ar gyfer y camerau!Edrychwch sut mor fawr ydy'i draed o! Ciwt!Lle hyfryd. Os gennoch chi siawns, ewch yno! (:

hmm...

Yn barod dw i'n cynllunio sut dw i'n gallu dod yn ol i Gymru cyn gynted a phosib. Gawn ni ddwued "postdoc" bobl?! (: Rhaid i mi siarad a Daniel amdano...

Diwrnod da. Mi es i i Caban a prynais i "Lili dan yr Eira" gan Meinir Pierce Jones a fersiwn Cymraeg o'r Mabinogi. Wedyn, mi es i i ganol y dre a prynais i lovespoon. Yfory, af i i'r Gastell Coch.

Dw i'n hapus iawn yng Nghaerdydd. Efallai mai 'honeymoon phase' ydy o, ond dw i'n gweld y pethau drwg, hefyd. Mae 'na sbwriel yn y strydoedd. Mae pethau yn ddrud yma. Ond dw i'n hoffi'r ffaith fy mod i'n cerdded mewn dinas efo teithwyr, traffig, a siopau un munud, ac ar ol jyst 10 munund o gerdded fy mod i ar llwybr tawel ar hyd afon.

Hefyd, dw i'n dwlu ar yr arwyddion. Wrth gwrs yr arwyddion dwyieithog, ond weithiau mae Saesneg y Prydain yn achosi mi i chwerthin, fel hwn:

dyddiau cynta yng Nghaerdydd

Roeddwn i wedi bwriadu i bostio cofnodion am fy amser yng Nghaerdydd mwy o aml, ond dw i'n jyst mor flyneddig ar ol y dosbarth bob dydd. Ond fydda i'n ceisio ysgrifennu diweddaraf bach.

Mi es i i Llancaich Fawr heddiw. Roedd o'n diddorol. Neithiwr, mi es i i'r Mochyn Du a cwrddais i Rhys a'i wraig. Maen nhw'n hyfryd. Mi ges i amser da, ond o'n i'n siarad yn ofnadwy achos fy mod i wedi blino (sori, Rhys!).

Roedd y cwrs yn mynd yn dda. Yr wythnos diwetha, David, dyn o Lundain, oedd fy tiwtor. Yr wythnos hon, mae Geoff yn fy tiwtor. Mae o'n dod o Wrecsam. Dw i wedi clywed mai actor oedd Geoff yn y gorffennol, ond dydy o wedi ddim yn son amdano. Mae 9 bobl eraill yn fy dosbarth, 2 o Ariannin, 1 o Japan, 2 o Gaerdydd (neu yn agos at Gaerdydd), 1 o Lundain, ac Americanaidd ydy'r weddill, o Galifornia, Chicago, Effrog Newyydd, a fi. Maen nhw'n i gyd yn gefeillgar iawn.

Dydd Sul diwetha, aethon ni i'r Sain Ffagan. Dw i wedi mynd o'r blaen, ac roedd hi'n bwrw glaw trwy'r dydd. Ond roedd yn hwyl. O'n i'n cyfarfod ffrind newydd:Ychydig o bethau eraill:

~ Chwaraeis i Monopoly yn y Gymraeg. Dw i erioed wedi chwarae'r gem cyn hyn.

~ Dechrais i y tan larwm ddwywaith yn fy dorm efo fy cawod. Rhedais i allan yn fy towel. :X Ond dw i wedi darganfod sut mae'r trwsio hwn, diolch byth.

~ Mae'r dafarn Blackweir yn gwneud Rum a Coke wan, yn anfoddus. Dw i ddim yn yfed cwrw neu cider, felly dw i'n yfed dwr tap. Ah wel...

~ Dw i'n dwlu ar Gaerdydd. Mae fy mam yn dweud fy mod i'n swnio yn hapusach nag erioed. Dw i eisiau symud yma. Ond sut i wneud hynny???

Oce, dyna i gyd am rwan. Hwyl!