erthygl newydd am flogio yn y Gymraeg

Dw i wedi ysgrifennu erthygl newydd am flogio yn y Gymraeg a rôl Maes-e yn sut cafodd blogio ei gynyddol. Hoffwn i rhai o adborth, os gwelwch chi'n dda, yn arbennig o bobl fel Nic a Rhys (ac unrhywun arall sy eisiau ei ddarllen). Dyma'r linc: Online Communities as a Tool for Minority Language Promotion: Socially (Re)Constructing Y Rhithfro

Drafft cyntaf ydy o. Os gwelwch yn dda, dwedwch wrtha fi os dw i wedi colli rhwybeth neu os dw i wedi camddeall rhwybeth (hwn ydy'n bosib iawn!). Dych chi'n gallu sgipio'r Literature Review os mae'r erthygl yn rhy hir i chi; yr adran "Results" oedd y rhan sy'n cael fy diddordeb mawr.

O ie, a mi fydda i'n newid yr enwau yn y drafft terfynol. A dw i eisiau cyweld bawb, ond mae'n rhy anodd i gael caniatad o Institutional Review Board fy mhrifysgol ar hyn o bryd. Hefyd, dw i eisiau gallu i gyweld chi i gyd yn Gymraeg, ond mae fy Gymraeg yn crap rwan, fel dych chi'n gallu gweld! (:

Diolch yn fawr iawn. Ac yn gobeithiol, dw i'n gallu darllen ag ateb i'ch blogiau chi i gyd rwan. Yr erthygl 'ma oedd prosiect diwetha y semester i mi (hwre!).

cwestiwn

Beth ydy'r "Rhithfro" yn union? Dim ond y blogosphere Cymraeg, neu'r hollol cymuned Cymraeg ar y we?