ennillodd danica!Nos Sadwrn oedd amser cyffrous i ffanau IndyCar. Ennillodd Danica Patrick y ras Indy Japan 300! Hi ydy'r ddynes gyntaf i ennill ras bennaf "open wheel". Mae rhai o bobl eisiau dweud y enillodd hi y ras achos strategaeth tanwydd yn unig, ond dydy hi ddim yn gywir. Gwnaeth Danica pas gwych o amgylch Helio Castroneves yn y lap 198, ac wedyn trechodd hi o braidd yn erbyn 6 eliad. Mae hwnna yn gyrru da, dim strategaeth tanwydd. (A beth bynnag, cafodd Helio a Danica yr un strategaeth tanwydd.)

A dweud y gwir, welais i mo'r ras a enillodd hi yn fyw achos syrthiais i i gysgu yng nghanol y ras. Mi ddarllenais i amdani hi y bore nesaf trwy'r wefan Indycar.com. Roeddwn i'n gweiddi mewn cynnwrf ac anghoel (achos doeddwn i wedi ddim yn gwylio'r ras, dim achos roedd Danica wedi ei ennill!). Wedyn, mi sylwedolais i bod fy cymydogion ddim yn gwerthfawrogi glywed gwaeddau am 5:45 yn y bore, felly mi stopiais i. Ond roeddwn i'n mor hapus dryw'r dydd.

Dyma clip o fuddugoliaeth Danica. Mae'n Japaneg (helo, Emma!:) ond mae'n ciwt i clywed y cynnwrf yn llais y cyhoeddwr:

http://www.indy500.com/video/index.php?watch=960

erthygl newydd (a thwp)

Dw i newydd gorffen erthygl arall am y blogwyr Cyrmaeg, ond bod yn honest, dw i'n teimlo ei bod hi'n ddarn mwyaf o "crap" sy'n sgrifennu mewn amser hir. Roedd y syniad yn ddiddorol, ond dw i'n meddwl fy mod i'n gorfodi gormod y cenedlaetholdeb ac y gwrthsafiad. Sut bynnag, rhodd yr erthygl i mi syniad am fy astudiaeth nesa, ac dw i'n gobeithio ei fydd hi ddim yn crap. Bydd yr astudiaeth yn ymglymu cynnwys blog gwirioneddol. Dw i'n gyffroes am hyn, ond mae ofn arna i hefyd. Dw i wedi cael cwrs Cymraeg y tymor 'ma, ac dw i'n deall mwy o'r flogiau, ond wedyn dw i'n darllen blog efo llawer o iath sathredig ac dw i'n deall dim byd! Ach y fi! Ond mae'n hwyl, yn wir. (:

Beth bynnag, dyma'r erthygl crap. Dw i ddim yn ategi fy ddadansoddiad yn fawr. Eto, dw i'n teimlo fy mod i'n gorfodi y cenedlaetholdeb heb digon o data, ond hei, "Performing Nationalism" oedd enw'r cwrs (cwrs anthropoleg oedd o), felly dyna ti... Ond dw i wedi addo gwneud fy erthylau ar gael i bawb; mae'n rhan o fy agenda bod "ymchwiliwr atebol". Yn ffyddiog, erbyn diwedd y flwyddyn, mi fydda i'n cael erthygl newydd a gwell i arddangos.

ail ras Indycar

Dydd Sul diwethaf, mi welais i ail ras Indycar ar y wefan Indycar.com. Eleni, cysylltodd Champ Car efo Indy, felly mae llawer o yrwyr nad dw i'n eu nabod eto. Ond mae'n iawn, achos rwan mae mwy o ddynion golygus. Dw i'n mwynhau Indycar am dri rheswm: gwylio'r dynion golygus sy'n gyrru, gwrando ar yr acenion o Brazil yn ystod y cyfweliadau, ac llonni am y merched sy'n gyrru...wel, Danica ac Ana Beatriz o leiaf, achos dydy Milka ddim yn yrrwr da.

Roedd hi'n bwrw glaw ar gychwyn y ras. Fel arfer, dydy'r gywyr ddim yn gyrru yn ystod y glaw, ond roedd y ras yn gwrs heol, dim hirgrwn, felly cafodd y ceir deirs glaw ac aeth y ras ymlaen. Dw i eriod wedi gweld ras yn bersonal, ond my fydda i'n mynd i'r Indianapolis 500 ym mis Mai efo fy mam a fy llystad. Dw i'n gobeithio ei bod hi ddim yn bwrw glaw wedyn.