rhybudd: mae'r cofnod yma yn cynnwys crappy cymraeg

Wel, doeddwn i ddim yn cael y dau gwaith fy oedd i'n ymgesio y wythnos diwetha'. Dw i wedi ymgesio am dau gwaith eraill, ond dw i ddim yn siwr fy fydd i'n cyflogi.* 'Sgen i ddim hyder o gwbl ar hyn o bryd. Ond mae gen i gobaith.

Ddoe cysgais i dryw'r dydd. Oedd e'n bwrw glaw a dywyll, a dw i wedi teimlo'n drist. Ond am saith o'r gloch neithiwr, dw i wedi teimlo'n well. Heddiw dw i'n teimlo'n gret; dw i wedi astudio am y GRE, dw i wedi lanhau'r tŷ, a mi fyddwn i darllen erthgylau diddorol y prynhawn 'ma. Mae'n heulog a braf.

Yn bennaf, dw i'n ceisio bod yn ffyddiog a cadw brysur. Mi dwedais i hwn i Susan a atebodd hi, "You can do a research study!" Chwerddais i ar y pryd, ond rwan mae gen i syniad. Felly dw i'n darllen a meddwl am y syniad 'ma. Efallai mi fydd hi'n sori ei oedd hi'n awgrymu o.** Ond dw i wrth fy modd efo syniadau ymchwil, felly dw i'n hapus.

Iawn, mae'r pobl bod siarad Cymraeg yn rhgl wedi dioddef yn ddigon. Hwyl!


* Waw, fy Gymaeg ydy "crap" heddiw. Mae flin 'da fi!
** She may be sorry she suggested it, dwi'n ceisio dweud.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home