free speech rhan 3

Hmm, mae hwn yn seinio'n gyfarwydd:

Report: Left Behind Developers Make Legal Threats Over Bad Reviews

Gawson nhw y syniad 'ma am Alisher Usmanov? :P

Ac yn yr UDA! Wel, dw i ddim yn synnu a dwued y gwir, ond dw i'n rhyfeddu beth fydd y canlyniad.

dydd leif erickson

Heddiw ydy Dydd Leif Erickson yn yr UDA, mae'n debyg. Mae Wikipedia yn dweud:

"In addition to the federal observance, some U.S. states officially commemorate Leif Erikson Day, particularly in the Upper Midwest, where large numbers of immigrants from the Nordic countries settled."

Hmm, dw i'n byw yn yr Upper Midwest, ond dathlodd Indiana ddim, dw i ddim yn meddwl. Os dathlodd hi, chlywais i ddim amdani hi. Wrth gwrs, dydy Bloomington ddim dre efo llawer o mewnfudwyr Llychlynnaidd. Mae llawer o Asians yma, sy'n peth dda, achos mae ty bwyta Tibetan hyfryd, o'r enw Little Tibet.

Wel, Dydd Leif Erickson hapus i gyd, dw i'n tybio. Ond dw i eisiau gywbod: Ble mae'r Dydd Madog ab Owain Gwynedd?!

hehe

O BarnesandNobles.com:

Teach Yourself World Cultures: Whales provides:

A balanced and comprehensive overview of the nation--from geography to political history to the workplace environment of today..."


Wow, ers pryd mae morfilod yn bod diwylliant byd eu hunain*?

*Er, "their own" dw i eisiau dweud...

ple agored i Newyddion S4C

Yn ystyried eich rhaglen o'r Ail o Hydref:

Dydy Britney Spears a Kevin Federline DDIM newyddion! Os gwelech chi'n dda, paid a gwastraffu cyfartal 30 o eiliadau o'ch amser darllediad yn y stori twp 'ma.

Plis?

Eich ffrind,

Zoe

dydy'r flog ddim yn dyfod gwleidyddol yn unig, ond...

Hmm, dw i wedi darllen gormod o'r blogosphere gwleidyddol y Deyrnas Gyfunol, dw i'n meddwl. Y bore 'ma, mi roeddwn i'n gwrando ar y BBC a clywais i fydd Gordon Brown yn rhoi hysbysiad am leihad y milwyr yn Iraq. Mi roeddwn i'n hapus, achos dw i wedi meddwl fydd fy milwyr yn dod yn adre yn fuan.

Er, reit. Cofia, eto wyt ti'n Americanes ar hyn o bryd. Ond dw i'n cytuno am Chris: tasai'r etholiad arlywyddol nesaf yn cynnig fi dewis rhwng Guiliani neu Clinton, mi faswn i'n deisyf ar noddfa yn Gymru...