heb symbyliad

'Sgen i ddim y symbyliad i astudio Cymraeg ar hyn o bryd, a dwi ddim yn gwybod pam. Dwi ddim eisiau gwylio rhaglenni ar y we, dwi ddim eisiau gwrando ar Catchphrase, a dwi ddim eisiau gwneud yr ymarferion yn fy llyfr gramadeg.

Oes rhywun efo syniadau? Sut dwi'n gallu ail-ddal y symbyliad i dysgu Cymraeg? Dwi'n edrych ymlaen at y Cwrs Cymraeg, ond dydy hwnna ddim yn digwydd hyd oni mis Gorffennaf!

dydd sant dewi hapus

Helo, pawb. Dwi'n fyw. Amser hir heb ysgrefennu, dwi'n gwybod. Ond mi fydda i'n ysgrifennu mwy o cofnodi, dwi'n addo.

Dim gair am y Mrifysgol Indiana hyd yn hyn. Yn fuan, dwi'n gobethio.

Iawn, dwi angen ymarfer mwy o Gymraeg, achos dwi'n anghofio dweud mwy o bethau! Ond mi fydda i'n ysgrifennu yma ac yn y blogiau eraill yn fuan.