wendy

Cefnogwres ydw i am ddau blentyn o Guatemala trwy'r elusen Children International, bachen Wilson a merch Wendy. Roedd pen blwydd Wendy y 15ed o Dachwedd--ei "quinciñera" (15 mlwydd oed)--a mi anfonais i hi arian, neu "special gift."

Dw i'n newid derbyn lluniau o'i anrhegion. Prynodd hi ddillad newydd efo'r arian. Dw i'n hoffi'r lluniau yn fawr iawn; mae Wendy yn edrych mor hapus!Ysgrifennodd hi (yn Sbaeneg, ond yn gyfieithu yn Saesneg): "Very soon will be my fifteenth birthday; all you have sent me is like a big birthday gift for me." Wel, dyna'r bwriad, Wendy fach. Ond doedd Children International ddim yn dweud wrthi hi, mae'n debyg...