dim teitl

Dw i wedi casglu data am fy ngwaith ymchwil nesa'. Dw i ddim yn gallu dweud wrthoch chi am y prosiect ar hyn o bryd, ond mae'n enteilio'r cyfieithiad o 143 o flogiau. Ach y fi! Wel, mae'n iawn, achos dw i'n siwr i ddysgu'r iath rwan!

Dw i'n dysgu'r iath efo'r llyfr "Teach Yourself Welsh" ar hyn o bryd. Mae'n dda, ond hefyd mae'n anodd i mi dysgu ieithoedd trwy llyfrau ar fy mhen fy hun. Sgen i ddim llywddiant pan rhaid i mi dysgu ar gof llawer o ffurfdroadau'r berfau heb cyd-destun. (Mae hwn y rheswm pam ennillais i "B+" yn fy dosbarth Portiwgaleg, dw i'n credu...)

Dw i'n trio gwylio S4C hefyd, ond y bore 'ma roedd rhaglen am blant a roedden nhw dweud: "Clap, clap, clap, STOP!" Ie, dw i'n deall hwnna, diolch. :P Wel, mae gen i 'Ralio' dw i'n tybio...

4 Comments:

Blogger Emma Reese...

Fy ffefryn ydy Oli dan y Don, un o raglenni plant S4C. Mae 'na ddau long danfor fach annwyl ac mai gog ydy un a hwntw'r llall. Mae 'na "seahorse" sy'n siarad Cymraeg efo "southern drawl" hefyd.

10:33 AM  
Blogger Zoe...

Haha, mae 'na'n swnio'n wych, Emma. Mi fydda i'n ceisio gwylio hwn. A dweud y gwir, dw i'n hoffi rhai o raglenni S4C, fel "Hip Neu Sgip?" a "Caerdydd".

12:43 PM  
Blogger Corndolly...

Rhaid i mi ailddechrau gwylio rhaglenni i blant, mae'n siŵr. Ron i'n arfer gwylio 'Pot Mel' yn y gorffennol. A Sali Mali, wrth gwrs.

4:56 AM  
Blogger asuka...

gall fod yn anodd dysgu ar dy ben dy hunan. ond ti'n cael treulio cymain o amser ag rwyt ti moyn dros bethau, sy'n wych yn 'nhy^b i - 'sdim rhaid brysio drwy bethau er mwyn y dosbarth.

12:09 PM  

Post a Comment

<< Home