::le sigh::

Rhaid i mi ddweud rhwybeth anodd i gydnabod, felly dw i'n mynd i ei ddweud yn Gymraeg:

Dw i mewn cariad efo fy ffrind gora. Ond dydy o ddim mewn cariad efo fi. Dw i'n derbyn hwn, ond mae'n ddolurus. Mi fydda i'n teimlo'n well un diwrnod, ond ar hyn o bryd, dw i jyst eisiau crio.

Sori. Tipyn o rhy bersonal dw i'n tybio. Ond roeddwn i angen lle i fentio...

Dw i'n casau'r love shit 'ma. Amser i wrando ar Sarah McLaughlan ydy o, dw i'n credu. Hwyl... ):

3 Comments:

Blogger asuka...

:(

11:11 PM  
Blogger Corndolly...

Does 'na neb sy'n gallu gweld beth fydd yn digwydd yn y dyfodol. Dw i'n briod efo fy ffrind gorau ers pump ar hugain blynedd rŵan. Pwy a wŷr?

2:13 AM  
Blogger Chris Cope...

O ie, dwi'n gwybod y teimlad. Er, extra points to you am ddefnyddio dyfyniad Pepe LePew.

5:20 AM  

Post a Comment

<< Home