mae hi wedi bod dros mis...

Wel, mae tymor yr Indycar wedi diweddu. Mae un ras arall ym mis Hydref, ond does dim mannau ar gael.

Ennillodd Scott Dixon y teitl; doedd o'n ddim fy dewis, ond mae'n iawn. Mae o'n gyrrwr gret. Ond y ras diwetha yn Chicago oedd yn cyffrous iawn, o'r diwedd. Roeddwn i'n falch, achos roedd y dau ras diwetha yn ddiflas iawn iawn. Ond roedd y ras Chicago yn ardderchog. Roedd y gyrwyr yn rasio "three wide" dros tri lap am gyflymderau o 215 o milltiroedd ar awr.

Wedyn, roedd "photo finish". Yn gyntaf, dweddon nhw y ennillodd Scott y ras, ond wedyn syweddolon nhw y ennillodd Helio Castroneves, erbyn .001 o eliad! Edrychwch, edrychwch!:Roedd Helio wedi cychwyn ar diwedd y ras (roedd 28 o geir!) achos roedd o wedi torri rheolaeth yn ystod y qualifying. Ond yn ystod y ras, gyrrodd o'n lan ac yn synnu.

Rwan mi fyddwn i'n blino hyd oni mis Ebrill. (: Sgen i ddim teledu rwan, felly dw i ddim yn gallu gwylio pel-droed Americanaidd. Ond mae gen i llawer o bethau i wneud am yr ysgol, felly mi fyddwn i'n brysur yn ddigonal. Hefyd, dw i'n mynd ar taith canw ym mis Hydref, ac rwan mae gen i'r gem MMORPG Mabinogi i ceisio. Mi fyddwn i'n gwneud hwn dros y Sul ac adrodd yn ol...

1 Comments:

Blogger asuka...

ie, gwell iti adrodd 'nôl ar mabinogi, zoe! gobeithio y bydd modd iti dynnu scrîn-siots ohonot ti'n brywdro, yn tsil-acsio, neu yn gwneud beth bynnag mae pobol yn ei wneud ym myd mabinogi!

2:24 PM  

Post a Comment

<< Home