postcrossing.com

Fy obsesiwn newydd ydy postcrossing.com, gwefan lle wyt ti'n gallu ffeirio cardiau post efo aelodau eraill dros y byd. Dw i wedi anfon cardiau i Ganada, i'r Almaen, i Norway, a'i Finland.* Heddiw, derbynias i fy ngherdyn post cyntaf...o Brasil! Dyma fo:Mae'n bert, on'd ydy? Llun y "Ty Diwylliant" yn Araras, Brasil ydy o.

Dw i'n mynd i gadw a dangos nghasgliad cardiau post ar fy nghfrif Flickr, yma.

* Melltithion i chi, geiriaduron BBC a "Hippocrene Standard" gan H. Meurig Evans! Sgennoch chi ddim y geiriau am "Norway" neu "Finland". :P Finland ydy "y Ffindir" neu rhwybeth, on'd ydy?

8 Comments:

Blogger Chris Cope...

Ydy. Mae "Finland yn "Y Ffindir."

12:57 PM  
Blogger asuka...

hei zoe. hippocrene standard tudalen 592: norwy. (rwy'n leicio'r geiriadur 'na.)
mae'r cerdyn post 'na'n bert iawn. fues i erioed yn ne america ond leiciwn i fynd yn fawr.
bant â fi i edrych ar yr oriel flikr 'ma.

1:25 PM  
Blogger Alwyn ap Huw...

Norwy ydy Norway

7:53 PM  
Blogger Corndolly...

Dw i'n cofio i ti ddweud am Postcrossing! Faint o gerdyn fyddi di'n disgwyl cyrraedd?

9:50 AM  
Blogger Emma Reese...

Syniad diddorol. Wyt ti'n sgwennu cardiau'n Saesneg?

3:26 PM  
Blogger Zoe...

Chris ag Alwyn: Diolch.

Asuka: Diolch. Mae gen i eiriadur wanahol i ti, achos does gan ddim fy fersiwn hippocrene standard y geiriau am Norway neu Finland. Mae gen i'r fersiwn yn rhad, efallai!

Corndolly: Mi fyddwn i'n disgwyl 8 cerdyn, achos anfonais i 8, ar hyn o bryd. Ti'n gallu anfon 5 cerdyn i ddechrau, a pan mae person yn derbyn cerdyn, ti'n gallu anfon arall. Mi ddylwn i derbyn cerdyn...er, for each one I send (sut dych chi'n dweud hynny!?)

Emma: Ie, ti'n ysgrifennu'r cardiau'n Saesneg. Iath y wefan ydy Saesneg, ond os mae'r person arall a ti'n deall iath arall, ti'n gallu ysgrifennu yn yr iath 'na.

9:57 AM  
Blogger asuka...

'na drueni bod nhw 'di newid y geiriadur 'na. un o fy hoff eiriaduron yn y byd yw f'un i. T_T
unwaith y bydda' i 'di symud, bydda' i'n gallu hala cerdyn post atat ti o ohio os wyt ti eisiau. bydd hyn'na'n ecsotig.

11:47 AM  
Blogger Szczeb...

Zoe: "Mi ddylwn i derbyn cerdyn...er, for each one I send (sut dych chi'n dweud hynny!?)"

"Mi ddylwn i dderbyn cerdyn (yr un) am bob un 'rwy'n ei hala."

Chris: syniad da yw mynnu bod 'Finland' yn 'y Ffindir' - peth llawer mwy cwmpasog yw'r iaith Gymraeg! :)

3:32 PM  

Post a Comment

<< Home