cwyn bach

Dw i'n casau crampiau stumog!

Grr...

O ie, a roedd fy hoff gantores pan roeddwn i'n ifancach ar y rhaglen "Supernanny" neithiwr. Hen ydw i...*

*Wrth gwrs, yfory ydy fy mhen-blwydd hefyd, felly mae'n bosib fy mod i'n teimlo'n hen oherwyd o hyn.

1 Comments:

Blogger Emma Reese...

Penblwydd hapus i ti, Zoe : )

12:55 PM  

Post a Comment

<< Home