cwestiwn

Beth ydy'r "Rhithfro" yn union? Dim ond y blogosphere Cymraeg, neu'r hollol cymuned Cymraeg ar y we?

4 Comments:

Blogger Rhys Wynne...

Cwestiwn da. Byddw'n i'n dweud mai holl gymuned gwefannau Cymraeg annibynol yw e,

Er, yn absenoldeb ystod eang o wefannau annibynol Cymraeg eraill, mae blogiau Cymraeg eu hiaith wedi 'domiwnyddu'r gymuned yma i ryw raddau fel ei fod yn ymddangos mai dim ond blogiau sydd bodoli yn y Rhithfro. Alli di feddwl am rai (sy'n bodoli nawr, neu sydd wedi yn y gorffennol)?

8:25 AM  
Blogger Zoe...

(Roeddwn i eisiau rhoi fy ateb i ti yn Gymraeg yn unig, ond egluro hwn ydy tu hwnt fy lefel cyfredol. Felly dw i'n mynd i 'code-switch'.)

Efallai mi ddylwn i egluro. Yn cyfredol, dw i'n ysgrifennu erthygl i archwilio sut roedd blogio yn Gymraeg yn poblogeiddio (how Welsh language blogging was popularized, dw i eisiau dweud). Achos Nic, tryw'r Maes-e, oedd ffactor pwysig efo hwn, dw i'n ymchwilio'r posibilrwydd i ffurfio fy erthygl mewn theoriau "social construction of community". Sort of a "(Re)Constructing yr Rhithfro", if you will, because a big part of how Nic (it appears) convinced some people to blog was by refuting some beliefs that Maes-e was a "one stop shop" for communicating in Welsh online, and by explaining that blogs provide a different mechanism than forums for promoting the language.

Felly, yn gynta roedd 'na Maes-e, wedyn roedd blogio hefyd (oce, very simplified argument, dw i'n gwybod! Roedd 'na gwefannau llywodraeth hefyd, ayyb, ond I'm looking at a more "social" Welsh language online community, dw i'n tybio). Then, as I was looking at older research I'd done, I seemed to recall that "yr Rhithfro" was used more to describe blogging, so I thought I should ask!

Mae dy ateb yn ddefnyddiol, er hefyd mae o'n codi mwy o gwestiynau. Os yr Rhithfro ydy "gwefannau Cymraeg annibynnol", then I would add Maes-e, wrth gwrs. A beth am wefannau fel Perthyn, Cymuned, Pishyn, ayyb (Er dw i ddim yn siwr os mae'r gwefannau 'ma'n bywiog iawn). Hefyd, beth am wefannau llywodraeth neu wefannau busnes (a'r maint eu bod nhw'n bodoli)? I would infer that business and government websites are part of yr Rhithfro, since jobscymraeg is no doubt a part of yr Rhithfro and it's not social! :) Efallai mae'r blogiau'n dominwyddu fel dwedaist ti. I just want to make sure I can include these other sites and still be faithful to the original intent of the term, while then focusing on more "social" sites in my research.

Ond beth am blatfformiau bod siadwyr Cymraeg yn defnyddio that are not considered gwefannau Cymraeg annibynnol, fel grwpiau Facebook? Neu'r nifer bach (ond yn tyfu) sy'n defnyddio Twitter yn Gymraeg? Would these spaces, fluid as they are, be considered part of yr Rhithfro? They are not independent Welsh language websites per se, but they are spaces Welsh speakers are using (and arguably promoting Welsh through in some sense). I'm not sure that Twitter has the critical mass necessary to be considered a community yet (there's only like 15 of us that I can tell), ond mae gan Facebook 'respectable following.'

I guess it just depends on how broadly people define (or want to define) yr Rhithfro. Is there a sense of wanting to keep it 'local' (in that it's just people who post on the Maes and/or blog and/or members from these groups who run websites), or could it be a term that comes to represent any sort of CMC tool that Welsh speakers utilize? Sort of a 'community of interest' that spans the entire range of information and communication technologies rather than a 'functional' community relegated to one or two highly connected CMC platforms? This is what I guess I should find out from people before continuing my research.

Beth wyt ti (neu rhwyun arall) yn meddwl?

4:13 PM  
Blogger Rhys Wynne...

Efallai nad yw fy nefnydd o'r gair 'annibynol' yn eglur.

Yn y gorffenol a heddiw, yw gor ddibynaieth y Gymraeg (yn fy marn i ac eraill) ar unai arian cyhoeddus neu sefydliadau i wneud pethau ar ein rhan. Gelli'r dadlau bod hyn wedi dod o ganlyniad llwyddiant ymgyrchu y gorffenol, ond mae nawr yn ymddangos fel anfantais bron.

Byddwn i ddim yn cytuno gwefannau dwyieithog y Llywodraeth fel aelod o'r Rhithfro am ddau reswm
1. Tydy'nt ddim yn wefannau rhwydweithio Cymdeithasol
2. Cyfeithiad o'r Saesengeg yw'r wybodaeth bron yn ddi-eithriad
3. (ok 3 nid 2) Mae'r wybodaeth yn Gymraeg am fod rhiad iddo fo fod.

Byddwn i ddim yn cynnwys jobs-cymraeg.com
1. Gan ei fod yn ddwyieithog (business need!), er gelli['r dadlau bod poeth wedi ei gyfieithu o'r Gymraeg i'r Saeseng
2. tydi o ddim yn wefan rhwydweithio cymdeithasol pur - eto gelli'r dadlua ei fod yn cysylltu siaradwyr Cymraeg - cyflogwyr a darpar weithwyr + plus mae ganddo RSS feed!

Byddwn i yn cynnwys gwefan 'Lleol i Mi' ayyb gan BBC. Byddai eraill ddim gan nad yw'n 'annibynnol' o'r Llywodraeth - ond mae'r cynnwys yn unigryw - does dim yr un fath yn Saesneg yn trafod llen, celfyddyd a digwyddiadau cymdeithasdol; Cymraeg + mae gwahoddiad i unrhyw un gyfrannu.

Byddwn i yn cynnwys cymunedau/rhwydweithiau Cymraeg o fewn gwasanaethau fel Twitter, Facebook, Delicious, Flickr, gan yn aml mae'nt yn uniaith Gymraeg, neu'n trafod testunau sy'n unigry i'r 'Byd Cymraeg'

Fy marn i yw'r uchod, a gall dehongliad/diffiniad person arall o beth yw'r Rhithfro fod yn gwbl wahanol. Mi flogiaf am hyn a gobeithia daw mwy draw i'r cofnod post hwn gan ei fod yn destun diddorol dw i'n meddwl.

Yn y bôn, byddwn i'n rhannu gwefannau sy'n perthyn/ddim yn perthyn i'r Rhithfro fel a ganlyn:

*Eisiau bod yn Gymraeg - yn y Rhithfro.
*Gorfod bod yn Gymraeg - ddim yn y Rhithfro.

5:50 AM  
Blogger Zoe...

>>Efallai nad yw fy nefnydd o'r gair 'annibynol' yn eglur.<<

Neu gyfieithes i ddim yn gywir. :D Beth ydy'r gair Saesneg? "Independent" ydy sut gyfieithes i hi (neu 'self-contained'?).

Dw i'n cytuno efo dy ddifiniad yr Rhithfro, yn arbennig y syniad am "Eisiau bod yn Gymraeg - yn y Rhithfro." ayyb. Dw i'n hoffi hwn.

>>Mi flogiaf am hyn a gobeithia daw mwy draw i'r cofnod post hwn gan ei fod yn destun diddorol dw i'n meddwl<<

Diolch. Dw i eisiau gwybod barnau gwahanol hefyd, i ddiogelu nad ydw i'n "making it up as I go along".

1:51 PM  

Post a Comment

<< Home