cynhadledd llwyddiannus


Dw i wedi dod yn ol o Ffrainc. Dw i'n hapus iawn i bod adre, ond mwynheais i fy ymweliad yn fawr iawn. Roedd y cynhadledd yn ardderchog; mi gyfarfydda i mwy o bobl cyfeillgar, a mi hoffan nwn fy nghyflwyniad. Mi siaradais i ychydyg o Gymraeg yn ystod fy nghyflwyniad hefyd! Roedd mwy o bobl yn holi i mi "Do you have Welsh ancestry?" neu "How did you get interested in Welsh?"

O'n i'n gwisgo sgert plad goch, a dweddodd y pobl: "You're wearing a Scottish tartan while talking about Welsh?!" Ie, mae rhaid i mi prynu skert fel hwn am y cynhadledd nesa! (:

Mae'n amlwg o'r llun uwchben, ond mi gwrddais i a Daniel, yn ol cyfnewid 350 o e-bostiau dros 9 mis.

Meddyliau fach am Ffrainc:

- Mae'r wlad yn hyfryd iawn
- Mae'r pobl yn neis iawn...ond
- Dydy'r bwyd ddim yn flasus fel mae'r Ffrancod yn meddwl... (:

Iawn, yn ystod yr haf sy'n aros, mi fydda i'n casglu a chyfieithu blogiau am fy erthygl nesa'. Mi fydda i'n manylu yn y dyfodol, ond os dych chi eisiau darllen fy hen erthyglau, mae gen i wefan newydd: http://ella.slis.indiana.edu/~clhoneyc/homepage/index.html

4 Comments:

Blogger asuka...

sa' i'n rhy siwr am y sgert 'na - 'set ti'n mynd i barti gwisg ffansi fel mistar urdd, 'falle...

12:34 PM  
Blogger Emma Reese...

Falch o glywed fod ti'n cael amser da yn Ffrainc.

4:22 PM  
Blogger Rhys Wynne...

Efallai na'i ychwanegu pwt am flogio yn Gymraeg yn at yr erthygl Blog ar wicipedia, a defnyddio dy waith ymchwil fel cyfeiriadau.

Parthed y sgert - mae'n syndod y math o bethau y gelli'r eu gwerthu i Americannwyr ;-)

7:40 AM  
Blogger Zoe...

Hehe, ti'n iawn, Rhys. Ond mae'n syndod i fi fydd Americannwyr yn prynu pethau fel hwn.

Fydda i ddim yn prynu y skert (joc oedd e beth bynnag), ond a dweud y gwir, mae crys efo draig goch ar y wefan 'na y dw i'n hoffi. (:

4:35 PM  

Post a Comment

<< Home