meddyliau dwfn

Dw i ddim yn siwr os fydd y cofnod 'ma yn gywasgadwy. Dw i'n sgrifennu meddyliau bod yn anodd egluro yn Saesneg hefydd.

Dw i'n yn y pumed wythnos o'r ysgol a dw i'n hapus iawn. Dw i'n mwynhau fy ymchwil, a dw i'n meddwl am academia yn gyffredinol. Mae fy hoff ffrind yn meddwl bod yr pobl academig yn astudio pethau oedd nhw wedi affeithio yn eu bywydau. Felly, mae'n cynghorwes ni yn astudio'r problemau rhyw y person achos mae hi wedi profi y problemau 'ma yn ei bywyd. Mae hi eisiau gwella'r safle tryw'r ei ymchwil.

Fy diddordeb ymchwil ydy'r hunaniaeth a sut mae'r pobl yn defnyddio'r Internet i fforio a chyfathrebu'r hunaniaethau 'ma. Dw i'n gallu gweld sut dw i wedi brwydro efo materion hunaniaeth fi fy hun. Mae teulu yn poeni fi am bob peth fy mod i'n hoffi: fy hoff cerddoriaeth; gwylio'r ddramau i dysgu Sbaeneg; gwisgo goth. Mae fy mam yn well rwan; dydy hi ddim yn poeni fi am dysgu Cymraeg, ond mae pobl eraill wedi chwerthin am fy mhen am hwn...

Mae'r Internet yn pwysig efo hyn achos ar lein oedd y lle cyntaf ble mi cyfarfûm i bobl efo yr unig diddordebau. Yn hyfhau am hwn, dw i wedi darganfod pobl dim ar lein bod derbyn fi, a dw i wedi gallu dweud "fuck off" am y pobl bod dim yn derbyn fi. Dw i ddim yn meddwl bod yr Internet yn meddyginiaeth holliachaol fel o'r blaen, ond dw i'n hudo am hi yn ddirfawr.

Mae'r nwyd yn agwedd pwysig o'r hunaniaeth hefyd fy mod i'n brwydro, yn bendant darganfod fy nwyd a mynegi hi heb pryderu beth mae'r eraill yn meddwl. Dw i'n sylweddoli fy mod i wedi nabod fy nwydau am flynyddoedd, ond mi gredais i y barnau pobl eraill: roedd fy diddordebau yn twp iawn. Ond dim rwan.

Cymru ydy fy nwyd. A dweud y gwir, dw i ddim yn gwybod pam. Dw i ddim yn Cymraes, yn anffodus, a dydy fy teulu ddim yn dod o Gymru yn wreiddiol. Mae'r pobl Cymraeg yn edrych arna i yn hynod pan dw i'n cydnabod fy oedd i cael fy diddordeb yn y diwlliant Cymraeg yn ol clywed y cân "Rhiannon" gan Fleetwood Mac. Felly yn gyffredinol dw i ddim yn crybwyll y ffaith 'ma.

Ond mae rhwybeth tua Gymru fy mod i'n hoffi. Efallai mae'n "romanticized view," ond dw i'n dechrau i crïo pan dw i'n gweld lluniau Cymru. Pan sgwennodd Chris am ei daith i Nant Gwrtheyrn, criais i. Mi es i i Gymru dwy flynedd yn ol. Roedd fy mam i fi ar y tren o Gaerdydd i Lundain, a mi gwybûm i yr eiliad pan dydyn ni ddim yn Cymru achos mi teimlais i yn diserch ac yn drist. Roedd fy teimladau yn cadarnhau yn y gorsaf tren nesa, pan doedd yr arwyddion ddim yn dwyieithog. Mae'n haerllug, dw i'n meddwl, i hawlio hiraeth, ond mae'n rhywbeth yn gyffelyb.

Ond yn gyflwm dw i'n sylwedoli, yn derbyn, ac yn boddio fy nwyd am y pethau Cymraeg i gyd. Dim jyst yr iath, er fy mod i'n teimlo mwy o gyfrifoldeb i dysgu Cymraeg (yn y ffordd positif) felly dw i'n gallu ymchwilio'r Rhithfro yn atebol. Ond hefyd dw i'n mwynhau wynebweddau eraill o'r diwylliant. Dw i'n darllen erthyglau a llyfrau am gyfryngau yn Gymru. Neithiwr mi wyliais i "Datganoli" a dw i wedi darllen yn (argh, beth ydy "about"?) y datganoli achos dw i'n sylweddoli fy mod i ddim yn gwybod llawer am y pwnc 'ma. Dw i wedi mwynhau darllen cyfrol fawr academig yn y gyfryngau Cymraeg. Hefyd dw i'n mwynhau dadansoddi'r data am fy prosiect newydd tua blogwyr Cymraeg efo Daniel a Rhys. (Mae fy erthygl cynta' wedi bod yn sgrifennu yn ol yn fawr ac mae hi'n aros am adborth o nghynghorwres. Dw i eisiau cyflwyno hi ar gynhadledd yn Ffraic yr haf nesa'. Diolch yn fawr iawn i Rhys, Daniel, Nic, ac Aled am eu sylwadau cynorthwyol!)

Fydd Daniel, Rhy, a fi yn siarad am ein prosiect newydd pan mae'n pellach ymlaen (er, further along, dw i eisiau dweud), ond dw i wedi gweld blogiau diddorol fy mod i wedi ychwanegu yn fy blogroll. Hefyd dw i wedi ychwanegu dolennu i lleoedd eraill yn yr Rhithfro a mewn man arall fy mod i'n credu mynegi fy hunaniaeth a fy diddordebau ar hyn o bryd. Hefyd mi fyddwn i cais y sgrifennu am fy diddordebau ymchwil yma, ond mi fydda i'n gyfyngedig achos mae fy Cymraeg yn rubbish rwan. Ond yfory mae gen i cyfarfod efo athro pwy sy'n siarad Cymraeg, a dw i eisiau mynd i Wlpan yr haf nesa, ond dw i ddim yn gwybod pa' un ar hyn o bryd. Caerdydd? Llanbedr Pont Steffan? Dw i ddim yn siwr...

Iawn, cofnod hir heddiw! Felly mi fydda i'n diweddu. Tarra!

2 Comments:

Blogger Rhys Wynne...

Syniad da yw peidio crybwyll y darn am Fleetwood Mac :-)

Gyda lla, rhag ofn i ti fod yn meddwl pam nad ydyw i'n rhoi dolen at dy flog di yn fy blogroll, am ryw reswm tydi bloglines ddim yn gallu dod o hyd i 'feed' dy flog. Mae hyn yn rhyfedd, achos ar un adeg roedd yn gallu, ond ddim rwan - hmmm

12:59 PM  
Blogger Zoe...

Oes unrhywbeth fy mod i'n gallu gwneud i fy mlog felly wyt ti'n gallu rhoi dolen at dy flog di? Dw i wedi synnu am hwn...

5:48 PM  

Post a Comment

<< Home