free speech? beth ydy hwnna?

Dw i wedi bod yn darllen am y sefyllfa efo Alisher Usmanov ac y caefa gwefannau Craig Murray a Bloggerheads, ymysg eraill, achos mae Usmanov yn hawlio enllib. Mae gan Sanddef (ac hefyd yn Gymraeg) a Chicken Yoghurt mwy o manylion, efo rhestr dolenni i'r blogiau i gyd bod yn sgrifennu am y stori. (Dw i'n drwgdybio fydd Aderyn Cân yn y rhestr nesa', felly ychwanegwch Americaniaid i'r Cymry a Sbaenaidd bod yn siarad am hwn.)

Yn affodus, dydy fy Gymraeg ddim yn dda i mynegi fy teimladua am hwn yn fawr iawn, a 'sgen i ddim blog Saesneg. Ond mi fydda i'n ceisio egluro tipyn bach i arddangos fy nghymorth. Mae'n ofn i meddwl bod y corfforaeth ac y pobl efo arian yn cael y nerth (wel, o awdurdod, gallu, ac yn y blaen) yn gwledydd ble mae free speech yn darn pwysig o'r hunaniaeth y pobl (wel, yn honedig, dw i'n tybio). Sgen i ddim rhithdybiau bod o ddim yn gallu digwydd yn yr UDA ychwaith. Dw i wedi darllen rhai blogiau bod yn hawlio bod o ddim yn digwydd yma achos ein cyfreighiau, ond dw i'n cydnabod fy mod i ag eisiau'r gwybodaeth am hwn.

Dw i eisiau gweld sut fydd y canlyniad terfynol o'r sefyllfa 'ma. Efo ymdrechion grassroots blogging, yn barod dw i'n gweld ymchil newydd. Mi ddylwn i dechrau ar casglu data. Dw i angen pwnc am erthygl yn fy cwrs International Communication, os dw i'n gallu darganfod gwlad arall am cymhariaeth. O efallai fydd y gwledydd gwahanol sy'n sgrifennu am y sefyllfa yn digon? Mi fydda i'n arolygu hwn dros y Sul ac wedyn siarad efo fy athrawes dydd Llun...

9 Comments:

Anonymous Anonymous...

Haia, croeso i'r byd blogio Cymraeg

;-)

8:48 PM  
Blogger johnny foreigner...

For a more truthful example of Ordovicius' attitude towards free speech I would respectfully refer you to my blog:

http://yourpaljohnny.blogspot.com/

He censors those postings that disagree with his view and has branded me, a native born Welshman, as a racist for my dissenting views.

He has deleted my responses and acts in a truly hypocritical manner.

This hypocrisy seems to pervade his and some other Welsh Nationalist blogs.

On the other hand, there are many blogs, to whom I have responded, who willingly engage in dialogue despite our differing views.

Ordo just seems to be a little deficient in the Democracy department.

Free Speech? Not in a Nationalist Wales, I'm afraid.

Your pal.

johnny.

11:33 AM  
Blogger KateJ...

Zoe, dysgu Cymraeg a blogio yn y Gymraeg, yn America? Da iawn i ti!
Rwy'n byw yn Nghymru, rwy'n dysgu Cymraeg, hefyd, ond ar hyn o bryd rwy'n blogio yn Saesneg yn unig. Roedd gen i blog cymraeg ond doedd di amser i fi sgwennu fe. Siomedig!
Erbyn hyn, mae llawer o grassroots bloggers yn cefnogi Craig Murray gan rhoi ei erthyglau ar eu blogiau eu hun. Cannoedd o bobl, i ddweud y gwir. Rwyn'n bwriadu darllen dy blog... a pwy sy'n gwybod, ail ddechrau fy blog cymraeg. Pob lwc i ti!

3:34 PM  
Blogger Zoe...

Shwmae, Kate. Diolch am ddarllen mlog. Dw i'n hoffi cyfarfod dysgywr Cymraeg eraill. Weithiau dw i'n teimlo fy mod i'n sgrifennu llawer o lol yma, ond hefyd dw i'n teimlo fy mod i'n dysgu Cymraeg yn wir. Heh, ond dw i ddim yn siwr os mae hwn yn gwir; mae rhaid i chi ofyn y siaradwyr Cymraeg cynhenid. Maen nwh'n rhy neis i dweud fy mod i Cymraeg yn rubbish!

Dw i'n hoffi dy flog, ac mi fydda i'n gwneud dolen i hi yn fy blogroll.

8:33 PM  
Anonymous Anonymous...

Paid poeni am Johnny 'na. Mae o wedi bod yn obsesu amdanaf i ers mis Mai

;-)

9:33 AM  
Blogger Zoe...

Ordo-

Ie, dw i'n mynd i anwybyddu fo. Wyt ti'n meddwl ei bod o'n ysbio Usmanov sy'n ceisio tanseilio'n ymgrych? ;)

9:41 AM  
Blogger johnny foreigner...

Ordo:

No obsessions here pal, just a hearty dislike for those of little courage, such as you who like to brand me as a racist and fail to justify their allegation.

The option remains for you to justify or withdraw your allegation.

Are you up for it?

Your persistent pal.

johnny.

8:17 PM  
Blogger Zoe...

If you guys are up for it, you can do it on a different blog. Mine is now closed, as I refused to be part of this. Any further posts on this matter will be deleted, though you are both welcome to comment on anything else.

Free speech? Sure! I'm not trying to close down your blog; you're more than welcome to continue this there. But this blog is my space, and I won't let it become any sort of battle ground for petty vitriol.

7:18 AM  
Blogger johnny foreigner...

Zoe:

Please accept my apologies for any upset that I may have caused you with my references to Ordo. I merely seek to expose him as the craven hypocrite that he truly is.

I will now take my leave of you.

Your 'pologetic pal.

johnny.

8:56 PM  

Post a Comment

<< Home