ychydig o bethau

Mae gen i ychydig o bethau i dweud, ond dw i ddim eisiau ysgrifennu yn paragraffau hir. Felly, mi fyddwn i ysgrifennu fel Chris: yn bullet points.

~ Dwi'n hoffi S4C ar y we. Dwi'n edrych a'r rhaglenni "Taith yr Iath" a "Cowbois ac Injuns." Hefyd, dyna rhaglen ble mae pobl enwog yn Gymru yn darllen storiau o blant. Dwi gallu deall y rhaglen 'ma yn dda!

~ Dwi eisiau mynd i'r Cwrs Cymraeg yn New York yr haf nesaf. Mae rhaid i mi arbed fy arian!

~ O'r diwedd, mae gen i gwaith! Wel, mae'n gwaith dros dro, o yfory i'r canol mis Rhagfyr, ond dim ots i fi. Gwaith data entry ydy o.

~ Pan dw i wedi edrych ar "Taith yr Iath", dw i wedi dychmygu o ble yn Gymru mae'r pobl yn dod. Mi dychmygais i'r gogledd o Gymru am y cyflwynydd (Gwyneth Glyn), a roeddwn i yn iawn. Dw i ddim yn siwr os mi roeddwn i yn iawn am y pobl eraill. Ond, mae'n arwydd i mi fy mod i'n dysgu Cymraeg, felly dwi'n hapus. Wrth gwrs, mi taswn i ddeall mwy o geirau gyflawnedig, mi faswn i yn hapusach...

Iawn, dw i wedi gorffen. Hwyl fawr, pobl!

3 Comments:

Blogger MargaretR...

Hwyl fawr i ti yn dy swydd newydd!

8:22 AM  
Blogger Chris Cope...

Ble yn New York?

9:46 AM  
Blogger Zoe...

Yn Albany, dw i'n meddwl.

8:53 PM  

Post a Comment

<< Home