heb symbyliad

'Sgen i ddim y symbyliad i astudio Cymraeg ar hyn o bryd, a dwi ddim yn gwybod pam. Dwi ddim eisiau gwylio rhaglenni ar y we, dwi ddim eisiau gwrando ar Catchphrase, a dwi ddim eisiau gwneud yr ymarferion yn fy llyfr gramadeg.

Oes rhywun efo syniadau? Sut dwi'n gallu ail-ddal y symbyliad i dysgu Cymraeg? Dwi'n edrych ymlaen at y Cwrs Cymraeg, ond dydy hwnna ddim yn digwydd hyd oni mis Gorffennaf!

1 Comments:

Blogger James...

Oes cymdeithasau Cymreig yn agos at dy gartref? O ddosbarth iaith yn y arwynebedd? Yn bosibl, fe faset ti’n teimlo tipyn o ddyled os dy gael di rhwyle i fynd.

10:15 AM  

Post a Comment

<< Home