oes argymhellion cerddoriaeth da chi?

Helo bobl, dw i eisiau'ch help, plis. Dw i angen cerddoriaeth newydd, a dw i eisiau cerddoriaeth yn yr heniath. Dw i wedi ffeindio rhai o fandiau trwy'r Myspace, ond efallai mae bandiau eraill da 'chi...

Dwi'n hoffi fathau wahanol o gerddoriaeth. Fel mae Corndolly a Rhys Wynne yn gwybod, dw i'n hoffi Gwyneth Glyn. Trwy'r MySpace Gwyneth, darganfodais i Cowbois Rhos Botwnnog a Swci Boscawen. Mae gerddorieath Swci yn WYCH; ond dw i'n meddwl eu bod nhw wedi dadfyddino, yn anfoddus. Ond dyma enghreifftiau fy "musical tastes".

Awgrymiadau eraill? Diolch o flaen llaw!

4 Comments:

Blogger Rhys Wynne...

Radio Luxembourg, Fflur Dafydd, Euros Childs, Big Leaves, Sibrydion

8:22 AM  
Blogger Zoe...

Diolch, Rhys! Dw i'n hoffi Sibrydion yn fawr iawn. Dw i'n mynd i brynu "Naw Bywyd" ar iTunes, dw i'n meddwl.

7:24 PM  
Blogger Szczeb...

mae dolenni at sawl grwp Cymraeg da ar wefan www.isites.harvard.edu/40441, ar y tudalen "cerddoriaeth a lleisiau". Wn i ddim beth ddigwyddodd i'r holl bethau da oedd ar gael ar archif "Bandit" - mae'n bosibl eu bod nhw ar gael o hyd ym Mhrydain.

9:43 PM  
OpenID nocturnchrist...

Thanks for this nice info, it's so useful for me.

__
Oest Tsetnoc

7:54 PM  

Post a Comment

<< Home