dw i wedi dychwelyd...

Helo, pobl. Dw i wedi dychwelyd. (:

Dw i wedi ddim yn dysgu Cymraeg yn ddiweddar (ydych chi'n gallu gwybod achos dw i ddim yn ysgrifennu yn dda rwan, dw i'n siwr!), ond dw i'n newid decrau i dysgu eto, ers wythnos. Dw i wedi darganfod symbyliad eto. Oedd rhaid i fi darganfod y pethau fy mod i eisiau gwneud heb euogrwdd neu gofid ein bod nhw'n diwerth.

Ychydig o'r newyddion: Ym mis Awst dw i'n mynd i decrau fy PhD yn Information Science am y prifysgol Indiana. Dw i'n gynhyrfu iawn! Dw i eisiau astudio Cymraeg ar y we, yr Rhithfro yn gymharol. Mae rhaid i fi astudio'n fawr iawn, achos mae rhaid i fi siarad Cymraeg yn rhugl i astudio y pethau fy mod i eisiau.

Dw i wedi ysgrifennu erthygl, y 'pilot study' am y blogiadau Cymraeg ar y Blogger.com. Rhoddes Rhys i fi y syniad ym mis Medi y llynedd. Mi fydda i'n postio hi yma yn fuan.

OK pobl, dw i'n hapus i bod yn ol, a mi fydda i'n cais i darllen ac ateb ar blogiau eraill yn fuan. Hwly am y tro!

2 Comments:

Blogger James...

Maen da iawn dy fod di'n ôl a pob lwc gyda y ddoethuriaeth a gobeithaf darllen ychwaneg o byst yn fuan.

3:07 PM  
Blogger Zoe...

Diolch, James. Dw i'n rhy brysur i ysgrifennu llawer o bostiau ar hyn o bryd, yn anffodus, ond mi fydda i ysgrifennu pan dw i'n gallu...

9:27 AM  

Post a Comment

<< Home