helo eto

Helo pobl. Waw, amser hir heb ysgrifennu, ond dw i wedi bod yn rhy brysur. Dw i wedi sefyll y GRE, a mi sgorias i'n dda. Am y pobl bod ddim yn gwybod am y prawf, y marc uchel ydy 800 am bob rhan, mathemateg a berfol. Mi ges i 700 am y berfol (yea!) a 580 am y mathemateg (eh, dim yn dda, ond dim ots). Dw i'n hapus bod y prawf yn gorffen. Rwan dwi'n gallu astudio Cymraeg eto. Dw i ddim yn cael siawns i dysgu a dw i wedi anghofio popeth, ofn i dweud.

Hefyd, dw i meddwl fy mod i'n gallu mynd i'r Cwrs Cymraeg yn yr haf nesa'. Mae gen i'r pres rwan, dw i'n gobeithio. Faint yw y cwrs tua?**

Iawn, dw i'n wedi blino felly dw i'n mynd. Hwyl fawr!


** Approximately, dw i eisiau dweud.

1 Comments:

Blogger Chris Cope...

Wy'n meddwl y dylai fod: 'Tua faint yw'r cwrs?' Ond nid ydw'n siwr.

Llongyfarchiadau ar dy GREs!

5:21 AM  

Post a Comment

<< Home