gwych!Beth ydy hwn, wyt ti'n holi? Wel, dyma llun rhagarweiniol o'r blogosphere yr iath Cymraeg. Mae'n rhagarweiniol iawn, achos mae cynnwys blogiau sy'n rhestru ar y Blogiaudur yn unig. Hefyd, mae'r llun yn amlygu y blogiau sy'n sylwi i blogiau eraill amlaf (the most) dros tair fis. Ond mi fydda i creu lluniau eraill efo meini prawf gwahanol a mwy o blogiau (a more lliwgar, dw i'n gobeithio) yn y dyfodol. Y way way dyfodol, achos rwan, dw i'n ar fy nghwyliau.

Nadolig llawen pobl!

3 Comments:

Blogger Rhys...

Mae hwnna'n ddiagram diddorol iawn. Wedi bod wrthi'n ceisio dyfalu pwy yw'r clwstwr o bobl yn y canol (y 4, 5, 10, 22, 31 ac yn y blaen). Rwy'n dyfalu bod Gwenu Dan Fysiau, Arth sy'n Dawnsio, Morfablog, Rwdls Nwdls ac e-clectig rywle yn y canol hwnnw... ydw i'n iawn?

(Newydd ddod ar draws y blog ma - mae'n grêt).

11:01 AM  
Blogger Zoe...

Ti'n ymron cywir, Rhys. 4 ydy Morfablog, 5 ydy Nwdls, 10 ydy Gwenu Dan Fysiau, 22 ydy Cer i Grafu, a 31 ydy Broch yng Nghod. Ond mae e-clectig yn sylwi yn aml hefyd; mae'i dot o y tu ol Gwenu dan Fysiau. Yn rhyfedd, dydy Arth sy'n Dawnsio ddim yn sylwi yn amlach na'r eraill (as often as the others). Mae Chris yn dot 23.

Croeso i fy mlog!

5:30 AM  
Blogger Rhys Wynne...

Wedi darllen drafft o'r papur sy'n edrych yn ddiddorol iawn, gobeithio bydd lot o siartiau fel hyn (ond lliwgar!) ynddo :-)

7:02 AM  

Post a Comment

<< Home